Toffenprisen til Henrik Svensen

Toffenprisen til Henrik Svensen

Geolog, skribent, kåsør og forfatter Henrik Svensen ble tildelt Toffenprisen på NGFs Vinterkonferanse i Stavanger.

Professor Henrik Svensen har i mange år utmerket seg med sine muntlige og skriftlige bidrag innen populær formidling av geofaget. NGFs styre påpeker at han har bidratt langt utenfor sitt eget miljø gjennom foredrag og opptredener i aviser, tidsskrifter, foredrag, radio og fjernsyn, og på denne måten nådd frem til både unge og gamle, leg og lærd.

Hans første bok – Enden er nær – har blitt oversatt til flere språk, og gjennom boka Bergtatt nådde han et enda større publikum her hjemme. En av tankene han luftet i boka ble senere tatt på alvor av Norsk Geologisk Forening, hvorpå fjellkjeden gjennom Norge endelig har fått et navn (Nordryggen).

Toffenprisen ble opprettet av Norsk Geologisk Forening i 2002 og er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten. Pprisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget mer generelt.

Henrik Svensen har vårt interessert i formidling i en årrekke og ble i år en verdig vinner av Toffenprisen. Foto: Halfdan Carstens

Henrik Svensen har vårt interessert i formidling i en årrekke og ble i år en verdig vinner av Toffenprisen.
Foto: Halfdan Carstens

Her er NGF-styrets begrunnelse for å gi prisen til Henrik Svensen.

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening har besluttet å gi Toffenprisen for 2015 til Henrik Svensen.

Svensen har i en årrekke har vært meget synlig innen formidling av norsk geologi. Den norske fjellkjeden, miljøkatastrofer som følge av vulkanisme og klima i geologisk tid har vært sentrale tema i hans formidling.

De populærvitenskapelige bøkene «Enden er nær. Om naturkatastrofer og samfunn» (2006) og «Bergtatt. Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde» (2011) om naturkatastrofer og fjellkjededannelse har fått svært god kritikk og bidratt sterkt til å fremme geologifaget i samfunnet. Bøkene er sågar utgitt i flere europeiske land, inklusive UK og Italia. Han er også redaktør av boka «Isfritt. Populærvitenskap som angår deg» (2014).

Han har formidlet geologi til menigmann i en årrekke gjennom utallige foredrag og opptredener i radio og TV. Spesielt må det nevnes at han ikke begrenser sine foredrag til konferanser, seminarer, festivaler og julemøter. Både gamle og unge får gleden av hans geologisk vinklede foredrag. Eldresentre, skoler og losjer er flittig besøkt.

Hans skriftlige arbeider omfatter en mengde populærvitenskapelige og faglige artikler, avisinnlegg med fast spalte i Morgenbladet siden 2012, flere egne geo-blogger og to populærvitenskapelige bokutgivelser.

Hans engasjement for den norske fjellkjeden har bidratt sterkt til at Norsk Geologisk Forening og Den Norske Turistforening i 2013 startet en konkurranse for å gi navn til fjellkjeden i Norge. I denne prosessen var han meget aktivt deltakende med foredrag, radioprogram og avisinnlegg.

Henrik Svensen (f. 1970) er utdannet ved Universitetet i Oslo (UiO) og er nå forsker ved Senter for geologiske prosessers fysikk ved UiO.

 

X