Utnevnt som professor

Utnevnt som professor

Frode Nilsen blir en av ni nye næringslivsprofessorer ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Nilsen kommer inn på et «Vri-professorat», besatt av nordnorske næringslivsledere. Målet er at fremtidige næringslivsledere skal komme i nærmere kontakt med arbeidslivet igjennom studiene og bringe inn samarbeidspartnere som kan heve UiTs forskningkvalitet.
Om Vri
Vri er ei ordning etablert av Forskningsrådet, og står for «Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon». Den skal stimulere til innovasjon og samhandling mellom forskningsmiljø og næringsliv.
Vri Troms og Vri Finnmark skal bidra til at forskningsmiljøer blir mer næringsorienterte og at næringsmiljøer får økt kunnskap om hvordan forskning kan bidra til verdiskapning i bedriftene. Og det er mange i næringslivet som ønsker å samarbeide med Universitet i Tromsø, skriver universitetet i ei pressemelding: – Til sju professor II-stillinger i Troms kom det tretten søknader.
Les saken i sin helhet i Bladet Vesterålen

X