Velkommen!

Velkommen!

Vinterkonferansen er geologenes største møteplass. Nytt av året er at også geofaglærere ønskes velkommen.

Vi i programkomiteen ønsker dere velkommen til en av de viktigste møtearenaene i det norske geofagmiljøet. Vi sier hvert år at dette er en viktig konferanse. Det ser vi i år ved det store antallet som er interessert i å holde foredrag og presentere postere. I år har vi fått inn over 200 abstracts som spenner over et vidt spekter av fagområder innen geologi.

Vi forventer et sted mellom 400 og 500 deltakere Kommer du?

I år har vi valgt å ta opp diskusjonen” klima og geologi”. Vi ønsker å trekke i gang en diskusjon der både geologene og klimaforskerne deltar. Hva påvirker klimaet vårt, hvordan har det endret seg gjennom geologisk tid, og hvilke konsekvenser får det for oss at klimaet endrer seg?

Hvis vi utvider temaet litt, kan vi se nærmere på hva som har formet landskapet vårt i tidligere tider og hvilke lærdommer vi kan trekke ut av det. Kan vi ved å studere geologien gjennom tid forstå mer om hvilke rolle klimaet har hatt og hvordan geologien eventuelt har påvirket klimaet. Vi vil høre foredrag som dekker et bredt spekter av dette i seksjonene Fjorder, Paleontologi og Geobiologi, Kvartærgeologi og landskapsutvikling samt Klima og geologi.

Vinterkonferansen er en viktig møteplass mellom akademia og industri, og det har derfor vært fokus på å balansere interessene. Innenfor noen fagområder er det en god balanse i forhold til hvem som driver utviklingen, mens det på andre områder er den ene part som tar føringen. Dette blir en spennende dans, og vi kan se at det endrer seg innen forskjellige fagområder over tid. Sesjonene Tektonikk – Sedimentasjon, Petroleumsgeovitenskap, Berggrunnsgeologi og Georessurser har alle et spennende samspill mellom industriell etterspørsel og akademisk utholdenhet.

Vi har begynt på en ny æra. Geofag er kommet inn i skolene, og vi må tro at kunnskapen om geofag blant de som vokser opp i dag er bedre enn den var for deltakerne på konferansen. Det er derfor viktig at vi øker bevisstheten omkring hvordan vi kommuniserer geofag. «Hvordan kan vi gjøre det enda bedre?» Vi har derfor laget en konferansedag der geofaglærerne kan møte resten av geofagmiljøet, øke sin kunnskap om geologi og hjelpe oss å øke vår bevissthet rundt formidling. Vi håper at dette blir en årlig bevisstgjøring på hvordan vi kan bidra til å gjøre geofag mer spennende, for ikke bare oss selv, men også mange andre.

Dette blir en tre dagers geofest du ikke vil gå glipp av!

ELISABETH FEMSTEINEVIK
Leder i programkomiteen

X