Vi tar diskusjonen

Vi tar diskusjonen

På NGFs Vinterkonferanse i januar vil kunnskapsrike fagfolk diskutere klimaendringer opp gjennom geologisk tid, og årsaken til dem.

Det er opplest og vedtatt at et varmere klima på Jorda skyldes økningen i CO2 i atmosfæren.

Men IPCC – FNs klimapanel – sier at det «bare» er 95 prosent sikkert at denne forklaringen er riktig. Vi må derfor, enten vi liker det eller ikke, godta at det åpnes for tvil. Forskere som ikke fullt ut støtter CO2-hypotesen må behandles med respekt. Dette gjelder i sær forskere med ståsted i geofagene. Ingen vet bedre enn dem at klimaet har variert opp gjennom den geologiske historien. Hvorfor klimaet kontinuerlig har endret seg, er derimot fortsatt omdiskutert.

Det er mange forskere som spår om fremtiden. Geologene har derimot en plikt til å opplyse allmennheten om fortiden – at den globale temperaturen alltid har endret seg.

Norsk Geologisk Forening har tatt dette ansvaret, og på Vinterkonferansen i januar blir det både foredrag og paneldebatt om klimaendringer opp gjennom geologisk tid, og årsaken til disse.

Bli med i diskusjonen den 13. januar kl. 16.20.

X