Leterefusjon i hardt vær

Leterefusjon i hardt vær

Ved å fjerne leterefusjonsodningen vil inntekter forsvinne, arbeidsplasser forvitre og teknologiutvikling stagnere.

Bellona har til formål å stikke kjepper i de hjulene som har bragt norsk oljevirksomhet til et rekordhøyt nivå. 50 år etter det første funnet på norsk sokkel (GEO 03/2017: «50 år siden første oljefunn») var den samlede produksjonen av olje og gass i fjor den største noensinne.
De fleste er enige om at den grunnleggende årsaken til dette er de endringene som ble innført i norsk oljepolitikk tidlig på 2000-tallet: først TFO-ordningen, deretter skatterefusjonsordningen.
Til sammen har dette gitt mange og betydelige funn som enten har blitt satt i produksjon, er under utbygging eller venter på en PUD. Hele det norske samfunnet har nytt godt av dette.
Også miljøvernorganisasjonene. Deres suksess skyldes langt på vei at vi lever i «verdens rikeste land».
Bellona er selvsagt i sin fulle rett til å ta norsk oljepolitikk opp til debatt. Slike innspill hører med til demokratiet. For legfolk – redaktører inklusive – blir det imidlertid umulig å sette seg inn i jusen.
I stedet kan vi velge å forholde oss til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass som avviser at leterefusjonsordningen har noe med statsstøtte, eller subsidier, å gjøre.
Vi kan også forholde oss til «grønn skattekommisjon» som i sin innstilling skrev at «Nåverdien av leterefusjonsordningen og framtidig skattefradrag er den samme, og leterefusjonsordningen innebærer dermed ingen subsidie».
Leterefusjonsordningen blir diskutert på NCS Exploratoion – recent Discoveries 23.-24. på Scandic Fornebu.
Hvis Bellona – mot formodning – skulle vinne fram med sin anklage om at leterefusjonsordningen er ulovlig statsstøtte etter EØS-reglene, vil det innebære store tap for det norske samfunnet, ganske enkelt fordi det vil bli funnet mindre olje og gass.
Inntekter vil forsvinne. Arbeidsplasser vil forvitre. Teknologiutvikling vil stagnere.
Og – NB – det er absolutt ingen bransjer som kan erstatte oljeindustrien når det gjelder inntekter til staten og fellesskapet. Det er ikke uten grunn at inntektene fra salg av olje og gass har en særskatt som gjør at den totale skattebelastningen for oljeselskapene er 78 prosent. Ingen andre bransjer ville akseptert noe slikt.
Ingen andre bransjer har hellet et potensial til så eventyrlige inntekter som oljevirksomheten gir.
Si gjerne din mening i kommentarfeltet under!

Newer Post
Older Post
X