Massivt jordskred i TrøndelagScreenshot: NRK

Massivt jordskred i Trøndelag

NVE er på stedet for å bistå politi og kommune i forbindelse med jordskredet i Leksvik.

– Vi arbeider med å skaffe grunnlagsmateriale for å vurdere om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionssjef i NVE, Kari Øvrelid.  – Dette gjør vi ved å få satt i gang skanning av sjøbunnen og geotekniske undersøkelser i området.
Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.
– Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.
Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.
Fra NRK: Slik ser raset ut fra lufta
Pressemelding NVE

X