Category: Olje og gass

1 2 3 197 10 / 1969 POSTS
Vanninjeksjon ga ny giv

Vanninjeksjon ga ny giv

Ekofisk skulle etter planen produsere i 17 år. Etter 50 år med produksjon er feltet en av norsk sokkels største suksesshistorier. [...]
Det «luktet» olje

Det «luktet» olje

Brønnen ble boret tett opp mot det vi trodde var en sterk EM-anomali, men var like fullt tørr. Den har derfor stor læringsverdi som vi nå deler med pe [...]
IEAs nullutslippsmål er fullstendig urealistisk

IEAs nullutslippsmål er fullstendig urealistisk

Den unisone og servile aksepten av IEA-rapportens foreslåtte veikart viser at verken politikere, miljøvernorganisasjoner eller journalister har satt s [...]
Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk olje [...]
Søker tryggere boringer

Søker tryggere boringer

Porøse kalksteiner kan utgjøre en risiko ved boring. Smart bruk av sanntidsdata kan gjøre boreoperasjoner i Barentshavet sikrere. [...]
Samarbeidsprosjekt ble vinner

Samarbeidsprosjekt ble vinner

Prosjektet Released Wells Initiative ble utropt som årets vinner av Exploration Innovation Prize. [...]
Står til stryk

Står til stryk

Norsk olje og gass har gjort opp status for leting på norsk sokkel etter tre måneder av 2021. Framstillingen er dessverre lite oppmuntrende for oss so [...]
Avgjørende boring i Barentshavet

Avgjørende boring i Barentshavet

EM-data antyder at det kan finnes hydrokarboner i Shenzhou-prospektet som Equinor nå borer. Et funn vil være et skikkelig gjennombrudd og en seier for [...]
«Small is less»

«Small is less»

Det er overveiende sannsynlig at felt som bygges ut med mindre enn 100 millioner fat i reserver ender opp med betydelig lavere akkumulert produksjon. [...]
«Cast your vote!»

«Cast your vote!»

Vi må ære de som æres bør. På konferansen "Recent Advances in Exploration Technology" har juryen valgt ut tre finalister som alle har bidratt til den [...]
1 2 3 197 10 / 1969 POSTS
X