Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 8 10 / 77 POSTS
Stor interesse for dyphavsmineraler

Stor interesse for dyphavsmineraler

Rekorddeltakelse på konferansen som kaster lys på behovet for ekstra mineralressurser og hva som gjør dyphavet til en spennende arena for leting. [...]
Nok en gang kan det vise seg at vi har skutt gullfuglen

Nok en gang kan det vise seg at vi har skutt gullfuglen

Norge kan bli verdensledende på dypt vann. Onsdag morgen starter konferansen i Bergen der havbunnsmineraler er tema, og om bare to år kan vi kanskje s [...]
Det strammer seg til 

Det strammer seg til 

WWF mener Lars Sørum i Sintef forenkler, fordummer og grønnvasker historien om havbunnsmineraler.   [...]
Ikke nok med bare gjenvinning 

Ikke nok med bare gjenvinning 

Flere fagmiljøer anbefaler å starte utvikling av bærekraftige metoder for kartlegging og utvinning av havbunnsmineraler, men møter motstand hos naturv [...]
Arbeidet med KU er nå endelig i gang  

Arbeidet med KU er nå endelig i gang  

Nå skal det utredes hvorvidt og hvorledes det er mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet samtidig som havmiljøet ivaretas.  [...]
«Komplett galskap» 

«Komplett galskap» 

Fagmiljøer og miljøorganisasjoner mener regjeringens plan om en konsekvensutredning vedrørende mineralutvinning på dyphavet er umulig innen tidsfriste [...]
Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler 

Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler 

Et treårig forskningsprosjekt skal bidra til økt kompetanse på miljøaspektene ved gruvedrift på den arktiske midthavsryggen.    [...]
Et løft for dyphavsforskning

Et løft for dyphavsforskning

Havdypet er gåtefullt og full av ressurser. Trond Mohn stiftelses bidrag til Senter for dyphavsforskning kan gi oss ny kunnskap om geologi, biologi, h [...]
Må gjøre noe konkret – ikke bare prate! 

Må gjøre noe konkret – ikke bare prate! 

Norge og Europa er svært avhengig av tredjeland når det kommer til kritiske mineraler. Derfor må man se etter alternative måter å skaffe til veie mine [...]
Søker Arena-status for å samle norske aktører

Søker Arena-status for å samle norske aktører

Et konsortium av 26 norske selskaper, universiteter og forskningsinstitusjoner vil samarbeide for å danne grunnlaget for en industri basert på dyphavs [...]
1 2 3 8 10 / 77 POSTS
X