Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 5 10 / 48 POSTS
INTERVJU: Brobygger på dypt vann og i ukjent farvann

INTERVJU: Brobygger på dypt vann og i ukjent farvann

Norge står foran en stor utfordring når det nå legges til rette for å undersøke mineralpotensialet i dyphavet. Norsk Forum for Marine Mineraler skal v [...]
INTERVJU: Fra seismikk til mineraler

INTERVJU: Fra seismikk til mineraler

Green Minerals har kort etter etablering tatt en ledende posisjon innen leting og produksjon av dyphavsmineraler i Norskehavet. [...]
Går sterkt i mot mineraljakt på dypt vann

Går sterkt i mot mineraljakt på dypt vann

Miljøorganisasjonen i Norge har tonet flagg. Ikke overraskende går de sterkt ut og krever at Norge skal støtte opp om et internasjonalt moratorium på [...]
Stor variasjon i gehalter

Stor variasjon i gehalter

Hydrotermale, sulfidholdige felter langs midthavryggen på norsk sokkel er rike på metaller og mineraler. Norsk forskning gir et innblikk i hvordan met [...]
“Norge må bli et foregangsland!”

“Norge må bli et foregangsland!”

NGU er kritisk til Oljedirektoratets uttalelse om at mineralutvinning på havbunnen er nødvendig for å opprettholde den globale forsyningen på en rekke [...]
BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

Nyheten er datert 31. mars. Altså er den ikke aprilsnarr. [...]
Dyphavsmineraler på børs

Dyphavsmineraler på børs

Tirsdag denne uka ble Green Minerals, et datterselskap av SeaBird Exploration, tatt opp på Euronext Growth. På første børsdag steg aksjenes verdi med [...]
Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

I ett år skal den erfarne geologen lede Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten. [...]
Sikter mot 2023

Sikter mot 2023

Med regjeringen som sterk pådriver, er Oljedirektoratet i full gang med å berede grunnen for mineralleting i dyphavet. [...]
Vil se nærmere på havbunnsmineraler

Vil se nærmere på havbunnsmineraler

Nordic Mining har i mange år vært aktiv for å utvikle kunnskap om leting og utvinning av mineralressursene på midthavsryggen mellom Norge og Grønland. [...]
1 2 3 5 10 / 48 POSTS
X