Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 10 / 26 POSTS
Dyphavsmineraler: Starter arbeidet med KU

Dyphavsmineraler: Starter arbeidet med KU

Olje- og energidepartementet har sendt et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring [...]
Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler

Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler

Gruvedrift på havbunnen risikerer å frigjøre enorme mengder CO₂ lagret på havbunnen, mener Greenpeace. [...]
Fra olje til mineraler

Fra olje til mineraler

Med en ustyrtelig nysgjerrighet for hva framtiden kan bringe, i kombinasjon med lav risikoaversjon, er relevant erfaring fra oljeindustrien basis for [...]
Norsk industri i startblokken

Norsk industri i startblokken

Havbunnen kan bli et nytt industrieventyr. Først må vi bare finne ressursene. Heldigvis er noen godt i gang med å berede grunnen. [...]
Mineralrikdommer i dyphavet (?)

Mineralrikdommer i dyphavet (?)

En industrifinansiert rapport sier med rene ord at havbunnsmineraler kan bli en betydelig næring for Norge. Gitt at ressursene er der. [...]
Mini-seminar om dyphavsmineraler

Mini-seminar om dyphavsmineraler

Hva vet vi om ressursgrunnlaget for mineraler og metaller på norsk sokkel, og kan mineralutvinning bli aktuelt i nær fremtid? [...]
Dyphavsmineraler til Stortinget

Dyphavsmineraler til Stortinget

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. [...]
Aiming for the first ever licensing round in 2023

Aiming for the first ever licensing round in 2023

While there is a world-wide growing need for minerals in order to meet demand from the green shift, Norway is now getting ready for exploring deep wat [...]
Lisensrunde nært forestående

Lisensrunde nært forestående

Med norsk olje- og gassteknologi som ballast, er Norge i ferd med å ta det store steget ut i Norskehavet for å lete etter kommersielle mineralforekoms [...]
Towards deep sea mining

Towards deep sea mining

As Equinor announces its ambition to become a net-zero energy company by 2050, we are reminded that minerals are strongly needed for the green shift. [...]
1 2 3 10 / 26 POSTS
X