Category: Miljø

1 2 3 32 10 / 320 POSTS
Nedlagt – etter 74 års drift

Nedlagt – etter 74 års drift

Den 23. desember ble nikkelproduksjonen i den russiske byen Nikel avsluttet. Da forsvant også et stort forurensningsproblem. [...]
Pinlig for Oslos miljøbyråd

Pinlig for Oslos miljøbyråd

Utstillingsvinduet gikk fullstendig i knas da Oslos innbyggere fikk vite den hele og fulle sannheten om byens miljøprosjekt. [...]
Ett skritt nærmere en løsning

Ett skritt nærmere en løsning

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Viken skal endelig ut på anbud. [...]
Et globalt og økende problem

Et globalt og økende problem

Økt bruk av grunnvann til ulike formål tærer på ferskvannsøkosystemene. [...]
Ja til Norcem, tja til Fortum

Ja til Norcem, tja til Fortum

Regjeringa foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. [...]
Trolig ikke deponi i Brevik

Trolig ikke deponi i Brevik

Ifølge Emilie Schäffer, gruppeleder for Høyre i Skien, blir det ikke deponering av avfall i kalksteinsgruvene i Brevik. [...]
Kunnskapsløst av politikerne

Kunnskapsløst av politikerne

En konstruktiv debatt krever at våre politikere setter seg bedre inn i hva som menes med det grønne skiftet og hva som foregår på norsk sokkel, skrive [...]
Målet helliger midlet

Målet helliger midlet

Hvor mye er 25 milliarder kroner? Ingen vet, eller mer korrekt, ingen er i stand til å forstå beløpets størrelse. [...]
Gass er et reelt alternativ

Gass er et reelt alternativ

Gasskraft med karbonlagring har et lavere (!) samlet fotavtrykk enn fornybare energiformer, mener Jonny Hesthammer. [...]
Fornybar energi har et arealproblem

Fornybar energi har et arealproblem

I forhold til hvor mye energi de skaper er fornybare energikilder betydelig mer plasskrevende enn de fossile energikildene. [...]
1 2 3 32 10 / 320 POSTS
X