Category: Miljø

1 2 3 29 10 / 281 POSTS
Ressurser til kystnær kartlegging

Ressurser til kystnær kartlegging

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging, skriver ngu.no. [...]
Åpnet CO2-feltlab

Åpnet CO2-feltlab

I et 10 000 år gammelt delta skal SINTEF gjøre forsøk med injeksjon og monitorering av CO2. [...]
Brevik er ut

Brevik er ut

Det vil ikke bli etablert deponi for farlig avfall i gruene under Brevik. Et ekspertutvalg trekker frem tre andre mulige områder. [...]
Protesterer mot deponi

Protesterer mot deponi

Fiskerinæringen protesterer mot planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg i Raudsand i Møre og Romsdal. [...]
Tar tak i klimadebatten

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima. [...]

Bygger lager for atomavfall

Finnene skal lagre atomavfall i to milliarder år gamle granitter der det er liten sjanse for jordskjelv. [...]

Det grønne skiftet ødelegger miljøet

Fornybar energi kan komme til å være like ødeleggende som fossil energi, skriver Foreign Policy. [...]

Rock Energy er konkurs

Selskapet som skulle bore dype brønner med oljeteknologi for å bringe varmt vann til overflaten er nå konkurs. [...]
Demokratiet utfordres

Demokratiet utfordres

Klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. [...]
Betydelig økning for offshore vind

Betydelig økning for offshore vind

Ifølge the Global Wind Energy Council vil den kraftige økningen i offshore vind-energi de siste fem årene fortsette fram mot 2030. [...]
1 2 3 29 10 / 281 POSTS
X