Category: Miljø

1 2 3 33 10 / 322 POSTS
Synsing om elektrifisering

Synsing om elektrifisering

Equinor leker seg med ideer, og er i det hele tatt ikke interessert i tall. [...]
Grønnvasking – for god samvittighet

Grønnvasking – for god samvittighet

Dominobrikken faller. Én for én. Regjeringen, Stortinget, oljeselskapene og en rekke interesseorganisasjoner kappes om å være best i klassen. Hvilk [...]
Nedlagt – etter 74 års drift

Nedlagt – etter 74 års drift

Den 23. desember ble nikkelproduksjonen i den russiske byen Nikel avsluttet. Da forsvant også et stort forurensningsproblem. [...]
Pinlig for Oslos miljøbyråd

Pinlig for Oslos miljøbyråd

Utstillingsvinduet gikk fullstendig i knas da Oslos innbyggere fikk vite den hele og fulle sannheten om byens miljøprosjekt. [...]
Ett skritt nærmere en løsning

Ett skritt nærmere en løsning

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Viken skal endelig ut på anbud. [...]
Et globalt og økende problem

Et globalt og økende problem

Økt bruk av grunnvann til ulike formål tærer på ferskvannsøkosystemene. [...]
Ja til Norcem, tja til Fortum

Ja til Norcem, tja til Fortum

Regjeringa foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. [...]
Trolig ikke deponi i Brevik

Trolig ikke deponi i Brevik

Ifølge Emilie Schäffer, gruppeleder for Høyre i Skien, blir det ikke deponering av avfall i kalksteinsgruvene i Brevik. [...]
Kunnskapsløst av politikerne

Kunnskapsløst av politikerne

En konstruktiv debatt krever at våre politikere setter seg bedre inn i hva som menes med det grønne skiftet og hva som foregår på norsk sokkel, skrive [...]
Målet helliger midlet

Målet helliger midlet

Hvor mye er 25 milliarder kroner? Ingen vet, eller mer korrekt, ingen er i stand til å forstå beløpets størrelse. [...]
1 2 3 33 10 / 322 POSTS
X