Category: Miljø

1 2 3 32 10 / 317 POSTS
Et globalt og økende problem

Et globalt og økende problem

Økt bruk av grunnvann til ulike formål tærer på ferskvannsøkosystemene. [...]
Ja til Norcem, tja til Fortum

Ja til Norcem, tja til Fortum

Regjeringa foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. [...]
Trolig ikke deponi i Brevik

Trolig ikke deponi i Brevik

Ifølge Emilie Schäffer, gruppeleder for Høyre i Skien, blir det ikke deponering av avfall i kalksteinsgruvene i Brevik. [...]
Kunnskapsløst av politikerne

Kunnskapsløst av politikerne

En konstruktiv debatt krever at våre politikere setter seg bedre inn i hva som menes med det grønne skiftet og hva som foregår på norsk sokkel, skrive [...]
Målet helliger midlet

Målet helliger midlet

Hvor mye er 25 milliarder kroner? Ingen vet, eller mer korrekt, ingen er i stand til å forstå beløpets størrelse. [...]
Gass er et reelt alternativ

Gass er et reelt alternativ

Gasskraft med karbonlagring har et lavere (!) samlet fotavtrykk enn fornybare energiformer, mener Jonny Hesthammer. [...]
Fornybar energi har et arealproblem

Fornybar energi har et arealproblem

I forhold til hvor mye energi de skaper er fornybare energikilder betydelig mer plasskrevende enn de fossile energikildene. [...]
En usannsynlig visjon

En usannsynlig visjon

Det er noe fundamentalt galt når politikere, byråkrater, miljøvernbevegelsen og industriledere står sammen om en fullstendig urealistisk politikk. [...]
Fortidens løpske klimaendringer

Fortidens løpske klimaendringer

Jorda har flere ganger opplevd at klimaet har løpt løpsk - på begge sider av gradestokken. [...]
Det store bildet

Det store bildet

NASAs Earth Observatory deler fritt unike satellittbilder av høy kvalitet som inspirerer, underholder og gir innsikt i aktuelle problemstillinger. Ink [...]
1 2 3 32 10 / 317 POSTS
X