Category: Miljø

1 2 3 29 10 / 284 POSTS
Ambisiøst og utfordrende miljøprosjekt

Ambisiøst og utfordrende miljøprosjekt

Hæhre Entreprenør har vunnet kontrakt i neste fase av opprydningen etter gruvedriften i Svea på Svalbard. [...]
Vi trenger fortsatt fossil energi

Vi trenger fortsatt fossil energi

FNs klimapanel mener at det ikke er mulig å sikre verdens befolkning nok energi uten fossile brensler. [...]
Norsk oljeproduksjon er karbonnøytral

Norsk oljeproduksjon er karbonnøytral

Vi kan knapt lese en avis uten å støte på beskyldningen om at produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel gir utslipp av CO2 som bidrar til at Jorda [...]
Julenissen kommer kanskje (?)

Julenissen kommer kanskje (?)

"Norge kan ikke redde klimaet alene". Det er dessverre helt korrekt. Våre utslipp er forsvinnende små. [...]
Ressurser til kystnær kartlegging

Ressurser til kystnær kartlegging

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging, skriver ngu.no. [...]
Åpnet CO2-feltlab

Åpnet CO2-feltlab

I et 10 000 år gammelt delta skal SINTEF gjøre forsøk med injeksjon og monitorering av CO2. [...]
Brevik er ut

Brevik er ut

Det vil ikke bli etablert deponi for farlig avfall i gruene under Brevik. Et ekspertutvalg trekker frem tre andre mulige områder. [...]
Protesterer mot deponi

Protesterer mot deponi

Fiskerinæringen protesterer mot planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg i Raudsand i Møre og Romsdal. [...]
Tar tak i klimadebatten

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima. [...]

Bygger lager for atomavfall

Finnene skal lagre atomavfall i to milliarder år gamle granitter der det er liten sjanse for jordskjelv. [...]
1 2 3 29 10 / 284 POSTS
X