Category: Bergindustri

1 2 3 111 10 / 1110 POSTS
5 000 tonn radioaktivt avfall skal fjernes

5 000 tonn radioaktivt avfall skal fjernes

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Viken er lagt ut på anbud. Kontraktsverdien er 1 [...]
Rana Gruver er børsnotert

Rana Gruver er børsnotert

Med nok ressurser til å opprettholde produksjonen i mange tiår fremover, har Rana Gruber blitt børsnotert. Rana Gruber er nå det eneste operative g [...]
Finland best – Norge på 3. plass

Finland best – Norge på 3. plass

Canadiske Frazer Institute rangerer hvert år hvor attraktivt det er for gruveindustrien å investere i gitte land eller regioner (Annual Survey of Mini [...]
Betydelig kostnadsreduksjon

Betydelig kostnadsreduksjon

Utbyggingskostnadene for Engebø-prosjektet med produksjon av rutil og granat ser ut til å bli betydelig billigere enn tidligere antatt. I sin kvart [...]
Tar Rana Gruber på børs

Tar Rana Gruber på børs

Siden LNS gikk inn på eiersiden i Rana Gruber i 2008, har gruveproduksjonen blitt blant de mest effektive i verden. Nå skal jernmalmselskapet børsnote [...]
Nytt fond kan gi kapital til bergverksnæringen

Nytt fond kan gi kapital til bergverksnæringen

Regjeringen foreslår i en stortingsmelding (Meld. St. 9 (2020-2021)) om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge. Den v [...]
Geologi er selve grunnsteinen i en smartere verden

Geologi er selve grunnsteinen i en smartere verden

- Hva som skjuler seg under føttene våre har bestandig vært et mysterium. Vi har blitt lokket av underjordens rikdommer. Men vi har også erfart at bak [...]
Nytt slagord – et steg i riktig retning

Nytt slagord – et steg i riktig retning

Mange har vært misunnelige. Ikke så rart. Norges geologiske undersøkelses slagord – «Geologi for samfunnet» - gir mening. Det forteller det meste om d [...]
Tjener grovt med økte priser

Tjener grovt med økte priser

Både 2019 og 2020 var svært gode år for Rana Gruber, skriver selskapet på sin hjemmeside. Spesielt fjoråret var godt med en omsetning på 1,3 milliarde [...]
Ny giv for gammel, norsk prosess

Ny giv for gammel, norsk prosess

Norske forskere vil revitalisere Pedersenprosessen, en metode for å produsere aluminium som etterlater mindre avfallsstoffer. [...]
1 2 3 111 10 / 1110 POSTS
X