Category: Bergindustri

1 2 3 103 10 / 1027 POSTS
Først og fremst industribygger

Først og fremst industribygger

Ivar S. Fossum har et sterkt ønske om å bygge industri basert på norske naturressurser. Nå er han på oppløpssiden. [...]
Medlemsskap helt nødvendig

Medlemsskap helt nødvendig

Nestoren Ragnar Kjeserud snakker varmt for at Norsk Bergindustri må fortsette sitt medlemsskap i Euroroc. [...]
Utsetter gruveplaner

Utsetter gruveplaner

Nordic Mining kunngjør at de utsetter forprosjektering og annet arbeid ved Engebøfjellet på bakgrunn av usikkerheten tilknyttet koronaviruset. [...]
Det endelige beviset

Det endelige beviset

Det bør ikke herske noen tvil lenger. Gruvedrift på rutil og granat på forekomsten i Engebøfjellet vil bli svært lønnsom for Nordic Mining. Nå skal de [...]
Nye regler sikrer LNS-drift

Nye regler sikrer LNS-drift

Kommuneoverlegen i Rana kommune har endret karantenereglene slik at Leonhard Nilsen & Sønner kan fortsette driften i Rana Gruber. [...]
Samler kunnskapen i én portal

Samler kunnskapen i én portal

I Sandefjord bygges et nasjonalt, historisk arkiv for den norske bergindustrien. Hensikten er å ta vare på vår felles kulturarv. [...]
Bergindustriens krav til regjeringen

Bergindustriens krav til regjeringen

Norsk Bergindustri forventer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette medlemsbedriftenes økonomiske byrde. [...]
Samfunnskritisk mineralproduksjon

Samfunnskritisk mineralproduksjon

Flere av Verdalskalks produkter og leveranser er definert som samfunnskritiske av staten, og selskapet opprettholder normal produksjon. [...]
Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Jorda forsvinner – ingen bryr seg

Bruk av matjorda til utbyggingsformål øver et større press på naturressursene og miljøet enn hva gruveselskapene noen gang vil klare. [...]
Rammes hardt av karanteneregler

Rammes hardt av karanteneregler

Leonhard Nilsen & Sønner har permittert 100 ansatte ved Rana Gruber. Sjefen advarer om konkurs. [...]
1 2 3 103 10 / 1027 POSTS
X