Category: Bergindustri

1 2 3 113 10 / 1130 POSTS
Norges berggrunn kan bidra positivt

Norges berggrunn kan bidra positivt

Det grønne skiftet presser frem økende produksjon av en rekke kritiske metaller. Norge kan gå foran og vise vei for hvordan miljøvennlig drift kan for [...]
Havbunnsleire ga storindustri

Havbunnsleire ga storindustri

Flere hundre tusen takskiferplater ble tatt ut årlig og i alt er det påvist mer enn 100 skiferbrudd i Stjørdal. [...]
Store reduksjoner i Engebøprosjektet

Store reduksjoner i Engebøprosjektet

God lønnsomhet, lavere investeringer og mindre miljøavtrykk er konklusjonen etter det oppdaterte mulighetsstudiet for rutil- og granatgruven i Engebøf [...]
Foreslår 150 millioner til opprydning

Foreslår 150 millioner til opprydning

Regjeringen foreslår i det reviderte nasjonalbudsjettet å sette av 150 millioner kroner til å rydde opp 5 000 tonn lavradioaktivt avfall ved Søve Gruv [...]
En gigantisk mineralforekomst

En gigantisk mineralforekomst

Med bakgrunn i NGUs vurdering av forekomstens in situ verdi til flere hundre milliarder kroner, har Norge Mining satt i gang detalj-prospektering. [...]
Ny steinalder for norsk stein

Ny steinalder for norsk stein

De fleste er enige om at man velger norsk stein når miljøet skal prioriteres. Likefullt opplever vi at asiatisk stein ofte blir valgt fordi den er ves [...]
Kritisk til hastebehandling

Kritisk til hastebehandling

Vil sende forslag til endringer i mineralloven tilbake til regjeringen.  [...]
Ny fagsjef i Norsk Bergindustri 

Ny fagsjef i Norsk Bergindustri 

Jakob Eckert er ansatt som fagsjef miljø og bærekraft i Norsk Bergindustri.  [...]
Digitalt vårmøte med rekorddeltakelse

Digitalt vårmøte med rekorddeltakelse

Norsk Bergforenings vårmøte er i år digitalt og går over tre dager. Tema for første dag var “Prosess og datafangst, Industri 4.0 i oppredningsverket”. [...]
Oppstart om to år

Oppstart om to år

Med alle tillatelser på plass vil byggingen av gruven starte allerede i år, og i 2023 skal de første produktene skipes ut fra Nussirs gruve i Repparfj [...]
1 2 3 113 10 / 1130 POSTS
X