Category: Bergindustri

1 2 3 109 10 / 1087 POSTS
Enes om mineralstrategi

Enes om mineralstrategi

Nordkalottrådet har besluttet å slutte seg til den nordnorske mineralstrategien som ble lansert i fjor høst. [...]
Vår felles fremtid

Vår felles fremtid

China Plus gir oss en liten ide om hva som kreves når verden skal elektrifiseres med ny energi [...]
Søker material av nasjonal betydning

Søker material av nasjonal betydning

Arkivverket har laget en liste med nær 1 000 norske bedrifter som kan sitte på verdifullt materiale som bør bevares for ettertiden. Flere olje- og ber [...]
Foreslår finsk mineralmodell

Foreslår finsk mineralmodell

Norsk Bergindustris Anita Hall tar til orde for et statlig investeringsfond rettet mot mineralbransjen slik Finland har innført. [...]
Tilbakeført til naturen

Tilbakeført til naturen

Hæhre Entreprenør har fjernet veier, infrastruktur og masser etter om lag 100 års gruvedrift ved Svea Nord gruve. [...]
Indikerer oppstart i første halvdel 2021

Indikerer oppstart i første halvdel 2021

Leonhard Nilsen og Sønner tror Nussir-gruven ved Repparfjorden kan starte utvinning av kobbermalm om om lag et halvt år. [...]
Vil satse på mineralnæringen

Vil satse på mineralnæringen

Fremskrittspartiet ønsker å etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen. Helt i tråd med hva Norsk Bergindustri forlanger. [...]
Equinor med ambisiøse vindplaner

Equinor med ambisiøse vindplaner

For å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050 vil Equinor investere kraftig i offshore vindkraft. Men hva betyr dette for forbruket av metaller? [...]
Droner kan finne fremtidens mineraler

Droner kan finne fremtidens mineraler

Et nytt europeisk forskningsprosjekt skal utvikle nye letemetoder for å finne fremtidens grønne mineraler og metaller. [...]
Kapital og kunnskap til Nussir

Kapital og kunnskap til Nussir

Nussirs generalforsamling har godkjent en rettet emisjon mot nordnorske industrielle investorer på over 80 millioner kroner. [...]
1 2 3 109 10 / 1087 POSTS
X