Bare 2 kilometer gjenstårOvervåking av arbeidet på en av de nordgående tunnelboremaskinene. Foto: Einar Aslaksen/Bane NOR.

Bare 2 kilometer gjenstår

Hver av de to nordgående tunnelboremaskinene på Follobanen har nå boret over 6,8 kilometer.

Hver enkelt maskin skal bore 9 kilometer tunnel og nærmer seg gjennomslag.  I perioden mars til mai vil de to nordgående maskinene passere under områdene Sørli og Holtet.
De to tunnelboremaskinene som borer nordover i retning Oslo S befinner seg om lag 100 meter under bakken et lite stykke nord for Kastellet skole. Tunnelarbeidet vil, i mars, passere under området nær Sørli stasjon. Deretter fortsetter de i retning Holtet stasjon, og vil etter planen passere under dette området i mai. Gjennomsnittlig fremdrift er 100 meter i uken per maskin.
Senere i år vil tunnelboringen foregå under deler av Bekkelaget, før arbeidet avsluttes med gjennombrudd mot den sentrumsnære delen av tunnelen under Jomfrubråten. Dette skal etter planen skje i løpet av sensommer/tidlig høst. For en oppdatert fremdrift og detaljert kart kan du gå inn på våre nettsider: http://webgis.no/follobanen.
Bane NOR som byggherre og entreprenøren AGJV, regner med at husstander som ligger nærmest tunneltraseen vil merke during når maskinene passerer under deres nabolag. Lyden vil være gradvis tiltagende ettersom tunnelboringen nærmer seg, for så å bli langsomt svakere når maskinene fjerner seg fra boligområdet. Dersom du har mulighet til det kan det være gunstig å sove noen netter på soverom i for eksempel 2. etg. Ta kontakt med oss dersom du opplever ulemper som følge av arbeidet, så kan vi se på tiltak som for eksempel alternativ overnatting.
For nærmere beskrivelse av anleggsarbeidet, se nabovarselet som ble sendt ut i desember 2017.
Arbeid i påsken
For å sikre fremdriften og bli ferdig raskt som mulig under hvert nabolag, skal arbeidet med tunnelboring også pågå i de røde dagene i påsken. Det er kun tunnelboring som skal utføres i påsken, ikke sprengning av tverrforbindelser mellom to tunnelløpene.
Sprengning
Det pågår for tiden sprengning av to tverrforbindelser mellom hovedløpene under Lindbackveien 43-49 og under Kittel Nielsens vei 82-89. Du kan lese mer om arbeidet i artikkelen Tverrforbindelser mellom tunnelløpene.

Kartet viser tunneltraseen i områdene Sørli og Holtet. Tverrforbindelsene i området er også markert. Illustrasjon: Bane NOR.

X