Første kontrakt til GeonorØyvind Klevar, daglig leder i Geonor, og Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen, har undertegnet den første kontrakten for Fornebubanen.

Første kontrakt til Geonor

Bærumsbedriften Geonor har fått i oppdrag å overvåke grunnvannstanden langs den planlagte Fornebutraseen.

Kontrakten er på 17 millioner kroner og er blant de første i gigantprosjektet.

Etter at reguleringsplanen for Oslo-parsellen av Fornebubanen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018 har de første arbeidene kommet godt i gang.

– Leveransen vil bli den desidert største i selskapets historie og setter oss i posisjon til å levere lignende løsninger til større prosjekter i fremtiden, sier Øyvind Klevar, daglig leder i Geonor.

Arbeidet består av nedsetting, overvåking og drift av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner langs den planlagte banetraséen. Overvåkingssystemet skal blant annet dokumentere grunnvannbalansen i området.

Ny teknologi digitaliserer overvåkingen av grunnforholdene

Kommunikasjonssystemet som Geonor etablerer består av egenutviklede poretrykksmålere som kobles opp mot et trådløst overvåkingssystem ved hjelp av IoT-teknologi (Internet of Things).

– Geonor møtte kvalifikasjonskravene og scoret best på pris. I tillegg representerer løsningen et mer miljøvennlig alternativ, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

– Markerer en milepæl

Kontrakten er den første kontrakten Fornebubanen deler ut, går over ni år og er på 17 millioner kroner med mulighet for utvidelse. Geonor har nå instrumentert målepunktene og etablert overvåkningssystemet til disse innenfor avtalte frister, kravspesifikasjoner og kostnader.

– Fornebubanen er den største T-baneutbygging i nyere tid. Tildelingen av den første kontrakten til Geonor markerer en milepæl, sier Måsøval.

Byggetiden på traséen er anslått til mellom fem og seks år. Forberedende arbeider starter i 2019. Byggestart kan først skje når forprosjektet er endelig godkjent og kvalitetssikret av myndighetene. Den nye T-banetraséen skal gi seks nye stasjoner og en reisetid på 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu.

X