Gjennomslag for Bjarkøyforbindelsen

Gjennomslag for Bjarkøyforbindelsen

Gjennomslagsfest: I dag fikk den 3.250 meter undersjøiske tunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy gjennomslag.

I dag mandag 30. januar kl. 12.42 gikk den siste salven på 252 kg av på Bjarkøyforbindelsen som er tunnelen mellom Grytøya og Bjarkøy. En ny milepæl er nådd for LNS da man hadde gjennomslag på den første undersjøiske tunnelen i selskapets historie. Den som fikk det ærefulle oppdrag å skyte av salven, var rengjøringshjelpa Siv Fallmyr Jensen som er lokal fra Grytøya men har bodd tidligere på Sortland.
Fergene er snart en saga-blott
Nå er det slik at du må ta ferge mellom øyene, Sandsøya og Bjarkøy. Når tunnelen står ferdig er området fergefritt over til både Sandsøy og Bjarkøy når den nye Bjarkøyforbindelsen åpner rundt årsskiftet 2018/2019.
Gjennomslagsfest
Etter at siste gjennomslagssalve nå er gått, er det tradisjon med feiring. Det vil være tradisjonell gjennomslagsfest med kake, kaffe, og en liten konjakk. Det vil være representanter fra Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og andre sentrale personer for å feire sammen med anleggsarbeiderne og LNS.
Prosjektet
LNS har vært hovedentreprenør på tunnelen, veiene og sjøfyllingene over Sandsøysundet. Det er LNS Saga som har laget fyllingene over Sandsøysundet, mens sveitsiske Implenia med underentreprenør ONOS skal bygge bruene. Det er LNS Saga som har laget fyllingene over Sandsøysundet, mens sveitsiske Implenia med underentreprenør ONOS skal bygge bruene.
Anleggskontoret til LNS ligger på Grytøya. Det er anleggsrigg med kontorer og boligrigg, verksted med vedlikehold og reparasjon. I tillegg er der et eget bygg som huser sprengstoffet. Det er mye som gjenstår før tunnelen er ferdig, men om en ukes tid kan anleggsarbeiderne kjøre gjennom med maskinene de trenger på andre siden. Man går inn i en ny fase av prosjektet før det er ferdigstilt.

Fakta om Bjarkøyforbindelsen
Kvernsundtunnelen skal være ferdig høsten 2018, men i dag er det altså gjennomslag. Snart starter også arbeidet med bruforbindelsen til Sandsøy.
Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune.
Bjarkøyforbindelsene består av:

  • Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m).
  • Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter).
  • Ny vei på Grytøy (2000 m).
  • Ny vei på Sandsøy (400 m).
  • Ny vei på Bjarkøy (200 m).
X