Gjennomslag i begge løpeneGjennomslaget i det første løpet. Ansatte fra Veidekke Entreprenør og Bypakke Bodø/Statens vegvesen kommer inn fra Hunstadmoen for å se.

Gjennomslag i begge løpene

I forrige uke var det gjennomslag i det første løpet i Bodøtunnelen; i går kom det dagslys fra Hunstadmoen også i det andre løpet.

 

Den første tunnelsalva ble sprengt 8. mai 2015. Siden da er det tatt ut drøyt 500 000 m3 fast fjell, i hovedsak fra Bodøelvsiden.
– Hvis vi hadde lagt steinen utover gressmatta til Aspmyra stadion, hadde den blitt til en søyle på om lag 130 meter. Dette er om lag dobbelt så høyt som Scandic Havet sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.
Fortsatt pågår det massetransport ut av tunnelen. Det meste av steinen kjøres til Langstranda, der den brukes til bygging av nytt næringsområde.
Mye arbeid gjenstår
Før den 2,8 km lange toløpstunnelen kan åpne for trafikk skal den også ha veg, kabel- og ledningsanlegg, vann- og frostsikring, ventilasjon, lys og sikkerhetsutstyr, asfalt, skilt og vegmerking.
– Det vil fortsatt bli perioder med sprengninger, som til grøfter inne i tunnelen og vegbygging utenfor – spesielt på Hunstadmoen. Dette blir i mindre omfang enn tidligere, og SMS-varslingen opphører nå som selve tunnelen er ferdig sprengt, sier Bardal.
Det første (vestgående) tunnelløpet er planlagt åpnet 1. halvår 2019.
Pressemelding

X