Støyutsatt nabo fikk ærenFoto: Nye Veier / Imi Vegge

Støyutsatt nabo fikk æren

Onsdag 11.april markerte Nye Veier og BetonmastHæhre sprengning av siste salve og gjennomslag i prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Viktig milepæl
-Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet der Nye Veier er byggherre for rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Tunnel- og sprengningsarbeidene har skjedd uten alvorlige hendelser i tunnelanlegget noe vi er veldig fornøyde med. Det er et krevende prosjekt med tanke på byggetid og framdrift siden E18 er stengt mens arbeidene pågår. Det har hele tiden vært viktig å ha høy anleggsaktivitet for å oppnå kortest mulig stengning av eksisterende E18. Veiåpning blir i september 2018, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.
– Sammen med entreprenøren og lokalt næringsliv har vi funnet fram til gode løsninger for å innfri miljøkravene. Det er tatt ut til sammen 350 000 m3 fjell, satt 40 000 bolter og sprutet 24 000m3 sprøytebetong på 6 måneder. Dette er muliggjort ved å bruke Norcem sitt gamle brudd på nabotomta som mellomlager og areal for knusing. Dette er forbundet med tunnel inn i veianlegget. Omkringliggende veinett er dermed spart for 50 000 lass med stein. I tillegg er knusing og mellomlagring av verdifulle steinmasser til senere bruk gjort uten sjenanse for naboer og omgivelser, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler.
Støyutsatt nabo skjøt gjennomslagssalven
Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven ut mot Frierfjorden sammen med skytebas Roy Heimdahl hos entreprenør BetongmastHæhre Anlegg. Prosjektleder Reidar Løvhaugen hos BHA og utbyggingsjef Haug, er begge fornøyd med slik jobben er utført og at alle er kommet vel hjem hver dag.
Pressemelding Nye Veier

X