Bergindustriens krav til regjeringenFoto: Halfdan Carstens

Bergindustriens krav til regjeringen

Norsk Bergindustri forventer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette medlemsbedriftenes økonomiske byrde.

– Norsk Bergindustri setter pris på at regjeringen i dag fremla en ny krisepakke som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av coronasituasjonen, uttaler generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

Hall forteller videre at de gjennomfører en medlemsundersøkelse for å se hvordan den pågående pandemien slår ut blant bedriftene.

– Når regjeringen nå i dagene fremover detaljerer ut dagens fremlagte krisepakke, har vi forventninger til at den leverer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette den økonomiske byrden for våre medlemmer fremover.

Norsk Bergindustri forventer at følgende tiltak vurderes av regjeringen:

  • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2 og 3 termin bør frafalles i sin helhet
  • Kommuner må frafalle eiendomsskatt i første halvår, dette forutsettes kompensert av staten
  • Kommunene må utøve større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler
  • Det offentlige må framskynde prosjekter innenfor infrastruktur
  • Fordeling av corona-kompensasjon: Finansnæringen må få kriterier fra staten som raskt kan omsettes i utbetalinger til bedriftene
  • Innovasjon Norge må få på plass tilstrekkelig ressurser for å håndtere den økte pågangen
  • Regjeringen må avsette mer midler til Bedriftsintern Opplæring (BiO)

Over halvparten av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter sier at de har iverksatt eler ønsker å iverksette permitteringer den nærmeste tiden.

– Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, herunder innenfor IKT (nettbrett, pc og mobiltelefoner) og bygg- og anleggssektoren. Derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

X