Drifter gruva selvFoto: Miljøkalk AS

Drifter gruva selv

Miljøkalk tar over driften av gruven i Ballangen i egen regi.

Det har helt siden oppstarten i 1980 vært andre entreprenører som har drevet med selve uttaket av dolomitt, mens Miljøkalk har stått for videreforedling av ressursene. Først Arntsen Maskinstasjon AS i tidsrommet 1980 – 2004, etterfulgt av Leonhard Nilsen & Sønner fra 2004 og frem til i dag.
Når Miljøkalk i dag tar over driften av gruven i egen regi, er det en naturlig følge av at Franzefoss Minerals i en årrekke har satset tungt på utvikling av anleggene i konsernets portefølje som et kompetanse- og teknologidrevet bergverkselskap.
For å opprettholde produksjonen har vi ansatt fem nye maskinførere / operatører. Vi har også kjøpt inn tre helt nye primærmaskiner – to hjullastere og en dumper. I tillegg til dette har vi kjøpt borerigg, en dumper, en hjullaster, samt alt av infrastruktur i gruven fra LNS.
Det er fra i dag 16 faste ansatte i Miljøkalk på Hekkelstrand der alle har fast bosted i Ballangen Kommune.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle tidligere arbeidskollegaer for et godt samarbeide igjennom mange år.

Newer Post
X