Full brems i ett år til

Full brems i ett år til

Norges geologiske undersøkelse får ingen økning i bevilgningene i Statsbudsjettet for 2017. Dermed fortsetter innsparingene etter fjorårets kutt.

– Dette betyr lav aktivitet også i 2017. Vi kommer ikke i gang med ny kartlegging, holder flyene på bakken og begrenser feltarbeidet til et absolutt minimum, sier administrerende direktør, Morten Smelror.
Fremdeles minus
I fjor kuttet regjeringen 25 millioner kroner i NGUs budsjett, først og fremst ved å stanse prosjektene «Mineralressurser i Nord-Norge» og «Mineralressurser i Sør-Norge». Dette førte til betydelige akvitetskutt, nedbemanning og oppsigelser.
– Vi har fremdeles minus i våre lønnsbudsjetter. Når regjeringen ikke tilgodeser oss med noen økning for neste år, må vi bare fortsette å spare, sier Smelror. Han tror likevel ikke det vil bli snakk om nye oppsigelser foreløpig.

- Uheldig at kartlegging av landet ikke verdsettes høyere av regjeringen, sier NGU-sjef Morten Smelter. Foto: NGU

– Uheldig at kartlegging av landet ikke
verdsettes høyere av
regjeringen, sier NGU-sjef
Morten Smelter.
Foto: NGU

Uheldig
Smelror kommer nettopp fra et besøk på de britiske øyer, hvor regjeringene satser stort på geologisk kartlegging. Det har blant annet ført til at Irland er topper lista over land som er attraktive for mineralnæringa. Samtidig har den norske regjeringen stanset NGUs mineralkartlegging, og opprettholder dette i det nye statsbudsjettet.
– Vi vet at potensialet er stort også i Norge, og vi trenger ny verdiskapning. Da er det svært uheldig at kartlegging ikke verdsettes ytterligere av regjeringen, sier Smelror.
Regjeringen opprettholder bevilgningene til havbunnskartleggingen i prosjektet Mareano, som NGU driver sammen med Kartverket og  Havforskningsinstituttet. I tillegg vil NGU få inntekter fra skredkartlegging på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat.
Pressemelding

X