Gruve 7 får 650 mill

Gruve 7 får 650 mill

- Det er viktig å opprettholde aktivitet og bosetting på Svalbard, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår for Stortinget at Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) tilføres 112 millioner kroner. Pengene skal gå til å opprettholde drift i Gruve 7 og til å forberede driftshvile i Svea og Lunckefjell. I tillegg foreslås det at lån på 205 millioner kroner med tillegg av renter omgjøres til egenkapital i Store Norske.
– Svalbard-samfunnet er i en vanskelig situasjon. Det er bra at vi har funnet en løsning som dobler antall arbeidsplasser i Gruve 7. Dessverre er det ikke markedsgrunnlag for drift i Svea og Lunckefjell. Driftshvilen er viktig for å gi lokalsamfunnet tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp, sier næringsminister Monica Mæland (H).
For å kunne videreføre drift i Gruve 7 og gjennomføre driftshvilen, vil SNSK-konsernet ved utløpet av 2016 ha behov for mer penger, avhengig av den økonomiske utviklingen i selskapet i 2016. I tillegg forutsetter en iverksettelse av driftshvilen, med dagens markedsutsikter og forventninger, en årlig bevilgning på 144 millioner kroner i inntil tre år fra og med 2017. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette.
– Vi har ingen garanti for at forholdene ikke forverrer seg.  Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett og vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.
Forslagene i proposisjonen som nå fremmes for Stortinget er i tråd med løsningen som ble presentert 17. desember.

X