Lovforslag på høring

Lovforslag på høring

Lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen på høring.

Et lovforslag for mineralutvinning på kontinentalsokkelen er ute på høring. Olje- og energidepartementet har overtatt ansvaret for mineralutvinning til havs. Til nå har det ikke foreligget et helhetlig lovverk for slik virksomhet, men nå er et forslag på plass.
Norsk Bergindustri kommer til å levere høringsinnspill på vegne av bransjen. Har du meninger om temaet hører vi gjerne fra deg før 16. juni. Ta kontakt på epost@norskbergindustri.no
Les høringsnotatet og lovforslaget her.

X