Muligheter for mineralutvinning på kontinentalsokkelen

Muligheter for mineralutvinning på kontinentalsokkelen

Ny lov åpner for gruvedrift til havs. Norsk Bergindustri har levert høringsuttalelse på vegne av bransjen og ser fram til fortsettelsen.

I dag har Norsk Bergindustri levert høringsinnspill til regjeringens forslag til lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Selv om det fortsatt er et stykke frem til storstilt kommersiell utnyttelse av mineralressursene til havs er vi tilfreds med at regjeringen jobber for å utvikle et juridisk rammeverk for aktører som vil se nærmere på disse mulighetene.
Lovforslaget ligger nærmere dagens petroleumslovgivning enn mineralloven. Det kan være gode grunner til det, men Norsk Bergindustri har etterlyst en nærmere redegjørelse for valg av tilnærming. Tidligere i år overtok Olje- og energidepartementet ansvaret for forvaltning av mineralressurser til havs. Mineralressurser på land forvaltes som kjent av Nærings- og fiskeridepartementet.
En stor forskjell fra mineralforvaltningen slik vi kjenner den og lovforslaget fra regjeringen er at første finners rett til ressursene ikke gjelder til havs. Vi tror det vil dempe interessen for potensielle industriprosjekter da selskapene som finner ressursene ikke er sikret tilgang til ressursen videre. Vi håper dette endres før loven vedtas.
– Det er positivt at regjeringen har startet arbeidet for å legge til rette for mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Det meste av landet ligger under vann, og vi har allerede medlemsbedrifter som utforsker mulighetene til havs, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

X