Ny sjef for bergindustrien

Ny sjef for bergindustrien

Anita Hall er ansatt som generalsekretær i Norsk Bergindustri og begynner på deltid allerede 22. mai.

Hun har tidligere vært direktør i Maskingrossisternes Forening, og jobber for tiden som prosjektleder for Agriteknikk 2018. Det skal hun gjøre parallelt med jobben som generalsekretær fram til 1. desember.  

 

-Vi er svært fornøyde med å få Anita som generalsekretær. Styret har lagt vekt på å ansette en dyktig og erfaren leder, og jeg er sikker på at Anita vil løfte Norsk Bergindustri, sier styreleder Henrik Bager.  

 

Ønsker medlemskontakt 

-Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen, og ikke minst medlemsbedriftene våre. Jeg har et stort engasjement for mineralnæringen, og gleder meg til å bidra til at bransjen utvikler seg videre.  

 

Som mangeårig direktør for maskingrossistene kjenner Anita Hall mineralnæringen fra utsiden.  

 

-Norsk Bergindustri er et team med lang og sammensatt erfaring fra mineralnæringen. Jeg har lang erfaring med å lede organisasjoner, og er sikker på at sekretariat, komiteer og medlemmene for øvrig vil utfylle hverandre på en god måte. Det er mye kompetanse i denne organisasjonen, sier Anita Hall.  

 

Medlemskontakt blir blant de viktigste oppgavene til den nye generalsekretæren.  

 

-Jeg kommer utenfra og må lære bransjen å kjenne fra innsiden. Jeg ser frem til å møte medlemmene, både på arrangementene våre og ute i felt. Jeg kommer til å tilbringe mye tid på reise framover, sier Anita Hall.  

X