Nytt styre i Norsk Bergindustri

Nytt styre i Norsk Bergindustri

Generalforsamlingen har valgt ny leder i Norsk Bergindustri. Henrik Bager overtar etter Hanne Markussen Eek.

Etter årets generalforsamling har bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri fått nytt styre, ledet av Henrik Bager, daglig leder i Franzefoss pukk. Han overtar etter Hanne Markussen Eek som har sittet som styreleder de siste fire årene.
Henrik Bager har vært nestleder i styret det siste året. Med seg i det nye styret får han Thor-Anders Lundh Håkestad fra Lundhs AS og Kjell Sletsjøe fra Rana Gruber som første og andre nestleder.
Det nye styret som ble valgt på generalforsamlingen 10. april består i alt av følgende medlemmer:

 • Henrik Bager, Franzefoss Pukk (leder)
 • Thor-Anders Lundh Håkestad, Lundhs (første nestleder)
 • Kjell Sletsjøe, Rana Gruber (andre nestleder)
 • Egil Velde, Velde
 • Dag Larsen, Titania
 • Terje Holstad, Minera Skifer
 • Kjell Ståle Silseth, Silseth Sten (vara)
 • Ruth Haug, Leonard Nilsen og Sønner (vara)
 • Bård Dagestad, Norstone (vara)
 • Gunnar Andreas Aarvold, Manitech (leverandørenes styremedlem)
 • Birger Gladhus, Tekno-Nor (leverandørenes varamedlem)

Takker Markussen Eek
– Jeg vil takke Hanne Markussen Eek for innsatsen som en svært tydelig stemme på hele bransjens vegne gjennom mange års innsats som styreleder i Norsk Bergindustri. Særlig vil jeg trekke frem arbeidet med mineralstrategien og implementeringen av mineralloven sier Henrik Bager.
Arbeidet med å fremme bransjens sak fortsetter med den nye styrelederen.
–Framover vil vi fortsette å gjøre alt vi kan for å øke den industrielle bevisstheten blant myndighetene og samfunnet for øvrig, samt å tilby våre medlemmer gode nettverksarenaer, sier Henrik Bager.
For mer informasjon:
Henrik Bager, styreleder i Norsk Bergindustri: 482 00 589 / henrik.bager@franzefoss.no
Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri: 909 65 929 / eg@norskbergindustri.no
Olav Hallset, kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri: 412 18 190 / oh@norskbergindustri.no

X