Over og ut for BidjovaggeElisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

Over og ut for Bidjovagge

Kautokeino kommune omregulererer gruveområdet til LNFR-status. Det lukker drøren for ny gruvedrift på Finnmarksvidda

Selskapet Arctic Gold har gjennom mange år jobbet for å starte utvinning av gull i Biedjovaggi-gruven. Torsdag besluttet kommunen å omregulere det aktuelle området til LNFR-område.
Det er de i full rett til, men Norsk Bergindustri vil understreke at det er synd for det berørte selskapet, men ikke minst for innbyggerne i Kautokeino som går glipp av viktige arbeidsplasser med de inntekter og ringvirkninger det ville medført.
Underlig tidspunkt
– Det mest bemerkelsesverdige med vedtaket er at det er i direkte strid med den politiske plattformen mellom Arbeiderpartiet og Flyttsamelista, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.
I samarbeidsavtalen for perioden 2015-2019 står det at Samarbeidspartene er enige om å avvente en eventuell konsekvensutredning fra mineralaktorer i kommende firearsperiode i pavente av endringer i mineralloven, og er videre enige om a videreføre Biedjovaggi-omradet etter dagens status i arealdelplanen. Nå skal mineralloven evalueres, men prosessen er ennå ikke ferdig.
– Ikke bare er dette et brudd på den politiske samarbeidsavtalen, men tidspunktet er dårlig med tanke på at lovverket det henvises til faktisk er under revisjon parallelt med kommunens omregulering, sier Gammelsæter.
 Tilbake til gruveområde?
Norsk Bergindustri stiller seg undrende til at kommunen på den ene siden omregulerer til LNFR-område, men samtidig ber rådmannen starte prosess for å regulere tilbake til råstoffutvinning ved neste rullering av arealplan.
– Hvorfor kommunen går veien via en langtekkelig og ikke minst dyr omregulering til LNFR-område om intensjonen er å gå tilbake til råstoffutvinning ved neste rullering av arealplanen er en gåte, sier Gammelsæter.

X