Søker priskandidaterRocks of Norway v/Torger Lingelem vant Norsk Bergindustris natursteinspris i 2016

Søker priskandidater

Norsk Bergindustri leter etter kandidater til årets natursteinspris.

I fjor ble Rocks of Norway tildelt Norsk Bergindustris første natursteinspris. Nå leter vi etter gode kandidater for 2017.
Som i fjor er målet er å hedre prosjekter, bedrifter, enkeltpersoner eller andre som har gjort en særskilt innsats for å fremme god og innovativ bruk av norsk naturstein. Norsk Bergindustris styre utpeker vinner.
Prisen skal deles ut på høstmøtet i oktober, og vinneren utpekes på bakgrunn av følgende kriterier:
Norsk Bergindustris natursteinspris deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein. Norsk Bergindustris natursteinspris kan i tillegg tildeles prosjekter som har bidratt til å fremme god bruk av norsk naturstein i Norge eller i utlandet.
Prisen deles ut av Norsk Bergindustris styre, etter innstilling fra Natursteinskomiteen. Alle medlemsbedrifter i Norsk Bergindustri, foreningens styre og sekretariat kan nominere kandidater til natursteinsprisen. Nominasjonen må begrunnes og oversendes sekretariatet i Norsk Bergindustri.
Send din kandidat til sekretariatet på epost@norskbergindustri.no
Vi ser frem til å høre fra dere!

X