Store Norske søker gull-utmålKartografi: Google Earth

Store Norske søker gull-utmål

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS har begjært fjorten utmål på gullførende sulfider i St. Jonsfjordområdet på Svalbard.

Utmålsbegjæringen er basert på funnpunkter merket 7. september 2011, og utmålsforretningen vil bli holdt på Bergmesterens kontor i Post- og bankbygget i Longyearbyen tirsdag 24. oktober 2017, skriver Direktoratet for Mineralforvaltning i en pressemelding.
Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo, sier til High North News at disse utmålene har vist seg såpass lovende at man har bestemt seg for å gå videre, eller se nærmere på dem. Hvilke konkrete vurderinger som er gjort vil Ravlo ikke si noe om, annet enn at bedriften har et ønske om å holde på disse (tidsbegrensede) utmålene for å vurdere om man skal gå videre.

Older Post
X