Svea blir turistdestinasjon

Svea blir turistdestinasjon

Det gamle Svea-samfunnet med all eksisterende infrastruktur skal nå bli en levende turistdestinasjon.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) og Spitsbergen Travel danner nyskapende reiselivsselskap på Svalbard 
SNSK og Spitsbergen Travel har inngått et samarbeid for å videreutvikle den tidligere lukkede gruvebyen Svea til en bærekraftig og levende turistdestinasjon. «Dette er et fantastisk anlegg med en uovertruffen beliggenhet, all infrastruktur er tilstede og klar til å bli tatt i bruk i turistøyemed.», uttaler styreleder i det nye selskapet og Store Norske Spitsbergen Kulkompani-direktør Wenche Ravlo.
Selskapet, som eies av SNSK og Hurtigruten-eide Spitsbergen Travel, Svea Svalbard AS, er operativt fra og med oktober 2016. «Som Svalbards første og største reiselivsaktør i nyere tid, synes vi det var naturlig for oss å bli med på dette spennende prosjektet, og vi vil tilby gjestene unike opplevelser i og rundt Svea allerede kommende vinter,» sier styremedlem Knut Harald Holst-Hansen som er direktør i Spitsbergen Travel.
Det nye selskapet legger til rette for overnatting, bespisning og aktiviteter i Svea gjennom alle årstider og sesonger. Dette vil være et positivt tilskudd til hele reiselivsbransjen i Longyearbyen fordi det utvider aktivitetstilbudet for besøkende til Longyearbyen og gjør det enda mer attraktivt å besøke Svalbard. Produktene vil selges og markedsføres gjennom et samarbeid med alle eksisterende reiselivsaktører på Svalbard.
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til selskapets styre ved styreleder Wenche Ravlo eller styremedlem Knut Harald Holst-Hansen.

X