Tar over driften

Tar over driften

Miljøkalk AS tar over driften av dolomittforekomsten i Ballangen kommune i Nordland.

Miljøkalk AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) har siden 2004 samarbeidet tett om drift på dolomittforekomsten i Hekkelstrand i Ballangen kommune.
Anlegget ble startet opp i 1980 og var fra starten drevet som dagbrudd. I tilknytning til uttaket ble det bygget et granuleringsverk og utskipningskai for industrimineraler til en rekke ulike formål i Norge og utlandet. Da det i 2004 ble besluttet å gå under jord, var LNS, på grunn av bred tilstedeværelse i Nord-Norge og sin udiskutable kompetanse om underjordsdrift, et naturlig valg som partner.
I nærmere 13 år har LNS og Miljøkalk jobbet side om side for på best mulig måte ivareta ressursen og videre verdiskapning.
Når Miljøkalk nå tar over driften av gruven i egen regi, er det en naturlig følge av at Franzefoss Minerals gjennom en årrekke har satset tungt på utvikling av anleggene i konsernets portefølje som et kompetanse- og teknologidrevet bergverkselskap.
LNS har gjennom hele perioden vært en svært fleksibel og kompetent partner for Miljøkalk, og vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet.

Pressemelding

X