Verdier for 2,7 milliarderRutilkrystall i kvartsåre fra Engebøfjellet. Foto: Steinar Kleppe

Verdier for 2,7 milliarder

Med dagens prisnivå inneholder Engebøfjellet rutil og granat til en verdi av svimlende 2,7 milliarder kroner.

De kommersielle og industrielle mulighetene for Engebøfjellet er nå ferdig kartlagt i en stor prosjektstudie.
–      Fjellets unike karakteristika med høyt innhold av de to mineralene rutil og granat utgjør et robust grunnlag for kommersiell virksomhet, sier Ivar Fossum, konsernsjef i Nordic Mining i en pressemelding.
Nordic Mining har kartlagt hvordan de to mineralene best kan utvinnes i en samlet industriproduksjon, og konklusjonen er at ressursene i Engebøfjellet egner seg veldig godt for industriell produksjon, med kort avstand til markedene i Europa. Med to mineraler i en og samme gruve har anlegget en unik fleksibilitet og mulighet for tilpasning av produksjonen. Det rike innholdet av granat i forekomsten muliggjør en høyere granatproduksjon enn tidligere tenkt.
Omkring 20% av råmalmen som hentes ut av forekomsten vil bli utnyttet med den anbefalte produksjonsprofilen, med stor reduksjon i deponering av resterende mineraler. Basert på det eksisterende ressursgrunnlaget og foreslått produksjon er det beregnet en levetid på 29 år for gruven, hvor det vil være uthenting av malm via dagbrudd de første 16 årene. Det er stor mulighet for forlengelse av gruvens drift, dersom det identifiseres ytterligere utvinnbare ressurser i forekomsten.
–      Rutil- og granatprodukter fra Engebø vil være meget konkurransedyktige og lokaliseringen gir lave transportkostnader til markedene i Europa, Nord-Amerika og andre områder. Granatmarkedet er i vekst, og Nordic Mining vil være den første produsenten av dette mineralet i Europa, forteller konsernsjefen. Analysen indikerer at vår konkurranseevne for rutil vil være blant de beste i verden.
I studien er det beregnet at prosjektet vil ha god lønnsomhet med en nåverdi på hele 2,7 milliarder kroner, når det er tatt hensyn til alt av byggekostnader, produktpriser og driftskostnader. Det er beregnet en initiell kostnad på 1,7 milliarder kroner for å bygge gruve- og produksjonsanlegg.
–      Investeringskostnaden er lavere enn tidligere estimat. Studien viser at det er mulig å drive gruven meget effektivt. Ved bruk av kostnadseffektive gruve- og prosesseringsmetoder får vi lave operasjonelle kostnader, forteller Fossum.
De regulatoriske rammene som er satt og godkjent i reguleringsplanen og utslippstillatelsen medfører at Engebøprosjektet utformes med høye krav til helse, miljø og sikkerhet.
–      Vi legger vekt på å utvikle en bærekraftig produksjon med så lavt miljømessig fotavtrykk som mulig. Mulighetsstudien legger grunnlag for en videreføring av prosjektet frem mot produksjon, avslutter Ivar Fossum i Nordic Mining.
Les hele pressemeldingen her

 

X