– Vi må være åpne!Jan Olav Ryan leder Norsk Bergindustris Ytre Miljø-komite. Foto: Olav Hallset

– Vi må være åpne!

Beredskap, biologisk mangfold og åpenhet var sentrale stikkord da Norsk Bergindustri arrangerte miljøkonferanse på Gardermoen

Bergindustriens miljøarbeid får stadig mer oppmerksomhet i offentligheten. Det stiller krav til bedriftene, men er samtidig en mulighet for bransjen til å fortelle om arbeidet som gjøres, hevder generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.
– Vi ser at blant annet Nordic Mining-saken har vekket et større miljøengasjement rundt vår bransje. Det er vi komfortable med, og det er viktig å vise fram miljøarbeidet som gjøres i alle våre delbransjer, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.
Henrik Bager, daglig leder i Franzefoss pukk og styreleder i Norsk Bergindustri holdt innlegg om hvordan bedriften takler utfordringene pukkverk i folketette områder fører med seg. Blant annet har bedriften hatt suksess med å arrangere åpen dag for naboer og andre nysgjerrige.
– Det er kjempeviktig at de som bor i nærheten av våre anlegg forstår hva vi driver med og hvordan vi jobber. Tiltak som dette har økt forståelsen og redusert naboklagene, sier Henrik Bager.
Forutsigbarhet avgjørende
Bransjens samarbeid med offentlige myndigheter ble belyst blant annet gjennom å problematisere forvaltningen av forurensingsforskriften.
– Vi ser at det oppstår vanskeligheter mellom bedrifter, myndigheter og naboer når regelverket er uklart eller praktiseres ulikt fra sted til sted. Forutsigbarhet er avgjørende for en bransje prisgitt geologiske forekomster som må utvinnes der de er, sier Olav Hallset, kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri.
Sikkerhet og beredskap
Flere av innleggene handlet om hvordan man kan forberede seg på kritiske hendelser og hvordan de best kan håndteres om de oppstår. Bedriftene har ansvar for både ansatte, omgivelser og miljø.
– Et viktig ansvar som påligger bedriftene er å planlegge for det uønskede, og kanskje utenkelige. Når kritiske hendelser inntreffer er planer og klarlagte beredskapsrutiner gull verd, sier Gammelsæter.
Mer miljøoppmerksomhet etter Nordic Mining
Dagen før miljøkonferansen arrangerte Norsk Bergindustri egen deponidag der bransjens arbeid for enda bedre deponiløsninger ble diskutert. Deponiproblematikk er blitt diskutert høylydt etter at Nordic Mining i april fikk ja til å etablere undervannsdeponi i Førdefjorden.
– Vi ser at oppmerksomheten rundt bergindustrien som sådan og deponiproblematikk generelt har økt som følge av vedtaket. Mange er skeptiske, men saken viser for det første at Norge har ressurser i berggrunnen som kan skape hundrevis av nye arbeidsplasser, og for det andre at myndighetene fatter avgjørelser på saklig framfor følelsesmessig grunnlag. Det er vi glade for, sier Elisabeth Gammelsæter.

X