Vil styrke mineralnæringen Randi Skirstad Grini ansettes som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning for en ny åremålsperiode. Foto: Halfdan Carstens

Vil styrke mineralnæringen

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning. Det skal legge til rette for vekst.

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Økningen i driftsbudsjettet skal bidra til å legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

I tildelingsbrevet for 2019 til direktoratet fastsetter departementet at bevilgningsøkningen på 6,8 mill. kroner skal sikre at direktoratet i større grad kan gå i dialog med bransjen.

Pengene skal blant annet gå til å ansette to veiledere som skal bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte. De skal også veilede om hvordan driftsplaner og konsesjonssøknader skal settes opp. De økte bevilgningene og signalene i tildelingsbrevet for 2019 vil legge enda bedre til rette for mineralnæringen, og sikre god kommunikasjon og forståelse mellom bransjen og direktoratet.

Departementet har også bedt direktoratet om å levere et prinsippnotat til departementet om håndtering av miljøkrav og fastsettelse av økonomisk sikkerhetsstillelse innen 1. mars 2019. I notatet skal direktoratet komme med forslag til mer presise regler når det gjelder hvilke miljøhensyn direktoratet skal ta i henhold til mineralloven, samt forslag til tydelige, transparente og mer avdempede kriterier for økonomisk sikkerhetsstillelse.

Randi Skirstad Grini ansettes som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning for en ny åremålsperiode.

– Jeg er opptatt av at vi har en god og bærekraftig ressursforvaltning til beste for samfunnet, verdiskapingen og fremtidige arbeidsplasser. Direktoratet for mineralforvaltning er et av våre viktigste redskap, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

GEO 04/2013: «Tilbake til røttene«

X