Atomavfalletat til HaldenFra venstre: Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), næringsminister Monica Mæland (H) og ordfører Thor Edquist (H). Foto: Trond Viken / NFD

Atomavfalletat til Halden

Den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall legges til Halden.

-Jeg er glad for at vi nå har funnet vertskapskommunen hvor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).
– Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren, og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben.
Regjeringen har tidligere varslet at den vil opprette en egen statlig virksomhet som skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg.
Det nye forvaltningsorganet skal hete «Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall».
Den største utfordringen i oppryddingsarbeidet er 17 tonn brukt reaktorbrensel som kan utgjøre en alvorlig fare for mennesker og miljø om det ikke oppbevares på en forsvarlig måte.
Det vil være en hovedoppgave for Norsk nukleær dekommisjonering å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer en forsvarlig oppbevaring av alt nukleært avfall. I tillegg vil oppgavene særlig være knyttet til å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer.
Det er ikke besluttet når stenging av reaktorene finner sted.
Pressemelding

Newer Post
Older Post
X