Lanserer nytt deponikonseptGruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Men nå ser det ut som om planen om å lagre farlig avfall her må legges på is. Årsaken er et lokalt press med bakgrunn i redsel for at lagring skal gi forurensning. Men Bellona ved Fredric Hauge protesterer kraftig mot de lokale argumentene. Foto: Norcem

Lanserer nytt deponikonsept

NOAH vil behandle avfallet på Langøya før det fraktes til Brevik.

Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH.

Det nye forslaget legger til grunn at avfallet behandles i det eksisterende anlegget på Langøya, og siden fraktes til Brevik for deponering.

Etter behandlingen skal avfallet være innkaplset i gips, som er stabilisert kjemisk og mekanisk.

Etter planen skal gipsen fraktes inn i gruvene fra at kaianlegg ved Kongekleiv, som ligger mellom Brevik og Herøya. Tunnellen vil bli på ca 1,2 kilometer, og legge til rette for å frakte avfallet direkte fra kaien inn i gruvene. Avfallet skal fraktes til kaien med båter som drives av grønn energi, som gass eller batteri. Det vil komme om lag én båt hver dag, med en last på 3-4000 tonn.

Beboerne i Brevik skal, i følge forslaget, ikke kunne se, lukte eller høre aktiviteten fra deponiet.

NOAH mener at de gjennom dette har tatt lokalbefolkningens bekymringer på alvor, og kommet disse i møte. Særlig gjelder dette beboernes bekymring for logistikken ved bil- eller båttransport og eventuelle ulykker ved et prosessanlegg. Transport med lastebil og trailer er utelukket av det nye forslaget.

X