Påviste sprengningsstedet

Påviste sprengningsstedet

NORSAR har nøyaktig beregnet hvor den underjordiske kjernefysiske prøvesprengningen i Nord-Korea fant sted.

– Dataene vi nå har hentet inn fra det verdensomspennende nettverket av seismiske stasjoner viser hvor prøvesprengningen fant sted. Sprengningen ble foretatt i det samme fjellmassivet som tidligere, men denne gangen tre hundre meter lengre opp i fjellområdet, sier ad m. dir.Anne Strømmen Lycke.
– Denne eksplosjonen er i samme størrelseskategori og likner – både i størrelse og signatur på seismogrammet- på de andre sprengningene Nord-Korea har foretatt, sier CEO Anne Lycke.
Fra de seismiske dataene kan NORSAR se at dette var en kjernefysisk sprengning. Hvorvidt det var en hydrogenbombe kan de ikke si noe om nå. Eventuelle framtidige observasjoner av radioaktiv lekkasje til atmosfæren kan bidra til svar på dette spørsmålet.
Den nye informasjonen viser:
– Sprengningen har foregått lengre inn i selve fjellet.
– Det er mer fjell over selve sprengningen enn tidligere.
– Det er derfor mindre sjanse for at radioaktive stoffer lekker ut fra fjellet.
– Uten lekkasjer blir det vanskeligere for allmennheten å kunne vurdere hva slags type bombe dette er.
– Likevel er det muligheter for at radioaktive edelgasser kan lekke gjennom fra sprengningen.
– Det kan gå lang tid, kanskje opp til 60 dager, før gassene fra en eventuell lekkasje treffer radionukleide stasjoner i nærheten. De nærmeste stasjonene ligger i Sør-Korea, Japan, Kina og østlige Russland.
NORSAR anslår sprengkraften til å være ca. 10 kilotonn TNT. Dette er en størrelsesorden som er sammenlignbar med bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

X