32,6 millioner til OljemuseetGråblå gneis fra sen arkeikum pryder Oljemuseets fasade. Den brune sandsteinen kommer fra Brumunddal og er av permisk alder. Den blå fargen skyldes blålig kvarts som ofte er assosiert med høymetamorfe gneiser. Foto: Halfdan Carstens

32,6 millioner til Oljemuseet

Å dokumentere og ivareta industriarven fra den norske petroleums­virksomheten mens den pågår er viktig.

Regjeringen foreslår 32,6 millioner kroner til bygging av museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Bevilgningen utgjør andre og siste del av en samlet anslått investeringskostnad på 62,6 millioner kroner. Første del ble bevilget i 2016, og arbeidet med planlegging og prosjektering av bygget pågår. Norsk Oljemuseum anslår at byggearbeidene vil starte opp i første kvartal i 2017.
Å dokumentere og ivareta industriarven fra den norske petroleums­virksomheten mens den pågår er viktig. Et nytt museumsmagasin vil sikre forsvarlig lagring av sentrale gjenstander og historisk materiale knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge. Samtidig er gjennomføring av dette byggeprosjektet et av flere tiltak fra regjeringens side for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i Rogaland.
– Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges største næring i mange år framover. Å dokumentere utviklingen av dette industrieventyret er viktig både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner. Byggingen av det nye magasinet vil også bidra til arbeid og økt aktivitet i Rogaland. Vi ser at kontrakter til prosjekteringsarbeidet allerede er tildelt bedrifter i regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien.
Norsk Oljemuseum leier i dag midlertidige lager- og magasinfasiliteter spredd på flere steder i og utenfor Stavanger. Lagringsforholdene er ikke tilfredsstillende for å ivareta museets behov, og gjenstander har blitt delvis ødelagt som en følge av dagens forhold. Stavanger kommune har sagt seg villig til å bidra med gratis tomt, noe som vil sørge for realisering av prosjektet.
Pressemelding

X