AkerBP boret tørtUndersøkelsesbrønn 25/4-11 i PL677 Kartografi: NPD

AkerBP boret tørt

Undersøkelsesbrønn 25/4-11 i Nordsjøen er tørr. Det melder Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 11 kilometer nordvest for Vilje-feltet og 220 kilometer nordvest for Stavanger.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).
Brønnen påtraff om lag 70 meter med vannførende sandsteiner i Heimdalformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.
Det er utført datainnsamling.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 677. Tillatelse ble tildelt i TFO 2012.

X