Åpnet Edvard Grieg-feltet i NordsjøenLundin-sjef Kristin Færøvik og Olje-og Energi-minister Tord Lien på Edvard Grieg Foto: JMB/OED

Åpnet Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen

Olje- og energiminister Tord Lien foretok tirsdag den offisielle åpningen av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Etter en omvisning på den nye plattformen foretok statsråden den offisielle åpningen sammen med administrerende direktør for Lundin Norge, Kristin Færøvik.
– Det er en stor glede for meg å komme ut hit og å få være med på åpne en helt ny plattform i det som er en krevende tid for næringen. Prosjektgjennomføringen har vært god og både operatør og leverandører har samarbeidet godt. Edvard Grieg er et synlig bevis på at petroleumsnæringen har mange tiår igjen som Norges største og viktigste næring, sier olje- og energiminister Tord Lien.
– Denne utbyggingen illustrerer også på en god måte hvor viktig mangfold og konkurranse er for verdiskapingen på norsk sokkel, fortsetter Lien.
Edvard Grieg-feltet ligger i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen, i lisens PL338. Feltet ligger 45 kilometer sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger.
Lundin Norway er operatør for Edvard Grieg med 50 prosent eierandel. Lisenspartnere er Wintershall Norge (15 prosent), OMV Norge (20 prosent) og Statoil (15 prosent).
Edvard Grieg-reservoaret ligger på om lag 1900 meters dyp. Utvinnbare reserver er estimert til 187 millioner fat olje-ekvivalenter. Forventet dagsproduksjon på platå er 100 000 fat per dag.
Topsiden ble bygget av Kværner Stord, og stålunderstellet ble levert av Kværner Verdal. Begge ble levert på tid og uten kostnadsoverskridelser. Norskandelen i byggeprosjektet var omtrent 60 prosent, som er høyt for prosjekter på norsk sokkel.

X