Brønn 1/5-5 i PL618 bores

Brønn 1/5-5 i PL618 bores

Total Norge AS har fått boretillatelse til å bore brønn 40 km nordvest for Ekofiskfeltet.

Brønnen skal bores med Mærsk Gallant i posisjon 56°43’48’’ nord og 02°39’20” øst. Undersøkelsesbrønnen  er i utvinningstillatelse 618. Total er operatør med 60 prosent, med GDF Suez og Petoro med 20% hver.
PL 618 ligger sør i Nordsjøen og grenser opp mot engelsk sokkel. Arealet består av deler av blokkene 1/2,3,5,6 og 9. Brønnen blir boret rundt 40 km nordvest for Ekofiskfeltet. Dette er den første brønnen i utvinningstillatelsen.

Les hele pressemeldingen på npd.no
X