Dystert om oljeleting

Dystert om oljeleting

Om ikke leteaktiviteten går opp de neste årene blir det vanskelig å opprettholde produksjonen etter 2025.

«For at produksjonen skal fortsette på høyt nivå også etter 2025, er det nødvendig å påvise flere lønnsomme ressurser, også i store funn. Derfor mener vi at leteaktiviteten må opp fra dagens nivå, både i modne og umodne områder,» sier oljedirektør Bente Nyland på pressekonferansen.
I fjor ble 34 letebrønner avsluttet, 3 færre enn året før. Halvparten av brønnene ble boret i Barentshavet, tolv i Nordsjøen og fem i Norskehavet. Det ble gjort 11 funn, mot 18 i 2016. Alle funnene var forholdsvis små, men flere av dem kan bli lønnsomme utbygginger om de kobles til felt i drift.
Tross nedgangen i antall letebrønner de siste par årene, viser selskapene stor interesse for nytt areal i de siste konsesjonsrundene. I TFO 2016 ble det tildelt 56 utvinningstillatelser, og i TFO 2017 søkte hele 39 selskaper om areal. De leverte rekordmange søknader. I 24. konsesjonsrunde søkte 11 selskaper.
Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på nordområdene, og mener at nesten to trededeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt, sier Nyland.
Rekordstor gassproduksjon

Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.
Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette fram mot 2023 – kanskje helt opp mot nivået i rekordåret 2004. Den gangen produserte vi mest olje. I 2023 vil gass utgjøre om lag halvparten av produksjonen.
«De høye produksjonsprognosene er godt nytt for alle som er opptatt av verdiskaping i Norge,» sier oljedirektør Bente Nyland.

Les hele pressemeldingen fra Oljedirektoratet her

Newer Post
Older Post
X