EMGS reduserer kraftig Atlantic Guardian. Foto: EMGS.

EMGS reduserer kraftig

EMGS sier opp nesten alle ansatte, beholder kun et lite kjerneteam mens de venter på bedre tider.

I en børsmelding opplyser EMGS at de sier opp alle ansatte og konsulenter med unntak av et kjerne-team som vil fortsette å ta seg av Multi-Client-markedet, og for å danne grunnlaget for en fremtidig oppskalering.

Selskapet sier at dette er en overgang til et rimelig driftsoppsett. Hensikten er å bevare tilstrekkelig likviditet ved å redusere kontantforbrenningen til et minimum inntil selskapet kan skalere opp for å møte en forventet fremtidig økning i oljeselskapets investeringer, sier EMGS.

EMGS kunngjorde tidligere i år at de igangsatte et omfattende kostreduksjonsprogram.

X