En milepæl for BarentshavetBeslutningen om å bygge ut Johan Castberg-funnet er en viktig årsak til at Statoil i fjor hadde en erstatningsrate på 148 prosent. Illustrasjon: Equinor

En milepæl for Barentshavet

Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Utbyggingsløsningen legger til rette for videre utvikling av denne petroleumsprovinsen. Forventede investeringer er opp mot 50 milliarder kroner.
Johan Castberg ligger 240 kilometer nordvest for Melkøya LNG-anlegg i Hammerfest og 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Vanndypet i området er rundt 400 meter. Johan Castberg blir den nordligste utbyggingen på norsk sokkel.

Foreslått utbyggingsløsning er et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) med tilhørende undervannsanlegg med brønner. Lasting av olje skal skje på feltet og transportskip frakter oljen til markedet.
Samtidig utreder operatøren Statoil, i samarbeid med de andre operatører i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminalløsning på Veidnes i Finnmark.
Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2022, elleve år etter funnbrønnen 7220/8-1. Feltet har en forventet levetid på 30 år.
Det er forventet at det kan utvinnes 88,7 millioner standard kubikkmeter olje fra Johan Castberg. Det tilsvarer 558 millioner fat. Grunnlaget for utbyggingen er oljefunn i tre adskilte forekomster (Skrugard, Havis og Drivis).
Johan Castberg blir den første infrastruktur i denne petroleumsprovinsen og blir dermed en viktig byggekloss for framtidig aktivitet i Barentshavet sørvest og videre nordover. Myndighetene har vært opptatt av at det velges en løsning som legger til rette for videre utvikling av provinsen – ut over en løsning som bare er skreddersydd for Johan Castbergs behov.
Johan Castberg ligger i utvinningstillatelse 532. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni med 30 prosent og Petoro med 20 prosent.
Pressemelding OD

Older Post
X