Endelig enighet om Utgard

Endelig enighet om Utgard

Etter mange år har Statoil og partnerne endelig levert PUD og FDP for Utgard-funnet i Nordsjøen.

Statoil og partnere har levert Plan for utbygging og drift (PUD) og Field development plan (FDP) for gass- og kondensatfunnet Utgard i Nordsjøen til norske og britiske myndigheter.
Utvinnbare reserver er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter.
Funnet i 1982
Utgard (tidligere Alfa Sentral) ble funnet i 1982 og ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet. Funnet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.
– Jeg er svært glad for at vi nå kan realisere en lønnsom utbygging av Utgard. Dette er et tydelig eksempel på at forbedringsarbeidet som har pågått i olje- og gassindustrien de siste årene gir resultater, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Utgard strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen, med majoriteten av reservene på norsk side.
Utgard skal bygges ut med to brønner i en standard havbunnsløsning og det er ett boremål på hver side av grensen. Alle installasjoner og infrastruktur er på norsk side, og den britiske brønnen skal bores fra bunnrammen på norsk sokkel. Avstanden fra bunnrammen til grensen er 450 meter.
Gass og kondensat skal sendes i en ny rørledning til Sleipner-feltet for prosessering og videre transport til markedet. Gassen i Utgard har et høyt CO2-innhold og vil dra nytte av CO2-rensing og lagring på Sleipner. Gjenbruk av eksisterende infrastruktur er helt essensielt for å kunne bygge ut Utgard-funnet.
Etter planen skal Utgard-brønnene komme i produksjon i slutten av 2019. På platå vil feltet produsere om lag 7.000 standard kubikkmeter oljeekvivalenter per dag.
– Utgard gir ny produksjon som er viktig for å videreutvikle Sleipner-området og støtter selskapets ambisiøse mål for fremtidig aktivitet og verdiskaping, sier Rød.

Fakta om Utgard
Partnerne Statoil Petroleum ASA, Statoil UK, LOTOS E&P Norge AS and TOTAL E&P Norge AS er enige om en samordningsavtale, denne avventer godkjenning fra norske og britiske myndigheter i forbindelse med behandling av Plan for utbygging og drift og Field Development Plan.
Lisensfordelingen er som følger:
Norsk side: Statoil (operatør) 62 prosent, LOTOS 28 prosent, TOTAL 10 prosent.
Britisk side: Statoil UK (operatør) 100 prosent.
Vanndybde: 110 meter, reservoaret ligger på om lag 3 700 meters dyp.
Utgard skal fjernstyres fra Sleipner A.
Etter prosessering skal væskene eksporteres til Kårstø og tørrgass til Gassled.

Til pressemeldingen

X