Evaluerer Det norskes porteføljeMorten Heir Foto: AGR

Evaluerer Det norskes portefølje

AGR skriver i en pressemelding at de har signert en rammeavtale med Det norske oljeselskap ASA om å evaluere porteføljen til selskapet på norsk sokkel

AGR annonserer i en pressemelding at selskapet har signert en rammeavtale med Det norske oljeselskap ASA (DETNOR: NO) for å levere årlig, uavhengig ressurs evaluering av Det norske’s portefølje på norsk sokkel.
Avtalen har en varighet på 4 år og inkluderer opsjoner for Det norske for å utvide omfanget av avtalen til å dekke vurderingen av reservene i oppkjøpsmål, og ressursrapporteringen og sertifiseringen av nye prosjekter.
Morten Heir, AGR VP Reservoir Management (bildet vedlagt), sa: «Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Det norske og støtte selskapet i deres rapportering og evaluering av reserver.
AGR sitter på 20-års kompetanse innen tekniske og kommersielle reservoar evalueringer både til kunder globalt og i Norge. Kundeporteføljen omfatter oljeselskaper, departement, banker og finansinstitusjoner.
Vi ser frem til å fortsette vårt eksisterende samarbeid med Det norske.”

X