Fant opp mot 40 mill. fat o.e

Fant opp mot 40 mill. fat o.e

Polske PGNiG har gjort et olje- og gassfunn i jura sandsteiner i Norskehavet.

Oljedirektoratet skriver i en pressemelding at funnet av olje og gass i Shrek-prospektet utgjør mellom 20 og 40 millioner fat o.e.

Primært letemål for begge brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Båtgruppen) og avgrense funnet mot vest.

Funnbrønnen 6507/5-9 S traff på en total olje- og gasskolonne på om lag 85 meter i Fangst- og Båtgruppene, hvorav om lag 60 meter tykke sandsteiner hovedsakelig med god til meget god reservoarkvalitet. Gass/olje- og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2034 meter og 2074 meter under havflaten.

Avgrensningsbrønn 6507/5-9 A traff på en total olje- og gasskolonne på om lag 65 meter i Fangst- og Båtgruppene, hvorav om lag 45 meter tykke sandsteiner hovedsakelig med god til meget god reservoarkvalitet. Både gass/olje- og olje/vann-kontakten i avgrensningsbrønnen kom inn på tilsvarende dyp som i funnbrønnen.

Older Post
X