Første brønn for Wellesley

Første brønn for Wellesley

Wellesley Petroleum har fått tillatelse av Oljedirektoratet til å bore sin første letebrønn på norsk sokkel som operatør.

Brønnen skal bores rundt én kilometer nord for Statfjord-feltet i Nordsjøen. Brønn 33/9-22S er første letebrønn i utvinningtilatelse 881 som ble tildelt i TFO 2016.
Wellesley Petroleum AS er operatør med en andel på 70 prosent. Den andre rettighetshaveren er Faroe petroleum Norge AS med 30 prosent.

X