Fullfører Edvard Grieg-transaksjon

Fullfører Edvard Grieg-transaksjon

Statoil ASA har fullført transkasjonen der Statoil solgte hele sin eierandel på 15 % i Edvard Grig-feltet mot en økt aksjepost i Lundin Petroleum.

I tillegg inkluderte transaksjonen salg av tilhørende rørledningsandeler samt kontanter tilsvarende rundt USD 64 millioner. Som en følge av transaksjonen har Statoil mottatt 31 316 115 nye og eksisterende aksjer i Lundin Petroleum.
Transaksjonen ble godkjent på Lundin Petroleum ABs ekstraordinære generalforsamling 30. mai 2016. Nødvendige myndighetsgodkjennelser er mottatt.
Etter transaksjonen vil Statoil eie omlag 68,4 millioner aksjer i Lundin Petroleum, tilsvarende 20,1 prosent av aksjer og stemmerettigheter. Effektiv dato for salg av disse eiendelene er 1. januar 2016.

X