Funn på Slemmestad

Funn på Slemmestad

Fant gass, kondensat og olje på Slemmestad. Statoil har avsluttet boringen av letebrønnene 30/11 14 og 30/11 14B.

Primært letemål for brønnene 30/11-14 og 30/11-14 B var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen) i to nærliggende forkastningsblokker. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Nessformasjonen i midtre jura.
Brønn 30/11-14 påtraff to gasskolonner i to nivåer i øvre del av Tarbertformasjonen på henholdsvis 23 og 6 meter totalt, hvorav 14 og 5 meter med gode til moderate reservoaregenskaper. Brønn 30/11-14 B påtraff to gass/oljekolonner og en oljekolonne i tre nivåer i øvre del av Tarbertformasjonen, henholdsvis 38, 12 og 13 meter totalt, hvorav 18, 9 og 13 meter med gode til moderate reservoaregenskaper. Begge brønnene påtraff sandsteiner med moderat til god reservoarkvalitet i Ness- og Etiveformasjonene, men disse var tørre.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-14 er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter og mellom 2 og 5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter i brønn 30/11-14 B. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.
Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.
Brønnene 30/11-14 og 30/11-14 B ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3437 og 3343 meter under havflaten og et målt dyp av henholdsvis 3438 og 4187 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura.
Brønnene ble boret om lag seks kilometer sørøst for funnet 30/11-8 S (Krafla) og 25 kilometer sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.
Brønnene er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 272. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene i 2001.
Havdypet er 107 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/11-14 og 30/11-14 B ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6407/7-9 S i utvinningstillatelse 107 C i Norskehavet der Statoil Petroleum AS er operatør.

X