Gassfeltet Tyra gjenoppbygges

Gassfeltet Tyra gjenoppbygges

Største investering på dansk side i Nordsjøen noensinne.

Gjenoppbyggen av Tyra vil muliggjøre fortsatt drift på Tyra i minst 25 år. Når produksjonen når sitt høyeste, vil Tyra kunne forsyne 1,5 millioner danske husstander med gass.
Investeringskostnadene til endring av de nåværende fasiliteter og oppføring av nye fasiliteter anslås til cirka 17 milliarder danske kroner, og omkostningene ved dekommisjonering av nåværende fasiliteter anslås til cirka 4 milliarder danske kroner.

Tyra står i dag for 90% av Danmarks gassproduksjon, og gjennom nye utviklingsprosjekter og tredjeparts-adgang til infrastrukturen rundt kan Tyra være en katalysator for en forlengelse av den danske Nordsjøens levetid.

Det forventes at Tyra vil kunne levere 60.000 fat oljeekvivalenter når produksjonen når sitt høyeste, og det vil til sammen være mulig å produsere mer enn 200 millioner oljeekvivalenter fra feltet.
Omkring 2/3 av produksjonen forventes å være gass og 1/3 forventes å være olje.

Maersk Oils CEO Gretchen Watkins, sier: «Tyra har været et vigtigt aktiv i Maersk Oils historie, og feltet har stor betydning for Danmarks forsyningssikkerhed. Genopbygningen af Tyra er den største investering i den danske Nordsø, og når vi er på plads i 2022, har produktionen fra Tyra-feltet alene potentiale til at dække dansk gasforbrug i et årti.»

Fakta:

  • Maersk Oil er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC, et partnerskab mellem A.P. Møller – Mærsk (31,2%), Shell (36,8%), Nordsøfonden (20%) og Chevron (12%).
  • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af nedsynkning af kridtreservoiret, som har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
  • Tyra er Danmarks største gasfelt og feltet er center for forarbejdning og eksport af al gas produceret af Dansk Undergrunds Consortium (DUC).
  • Tyra Øst og Tyra Vest er også centrum for en række mindre anlæg på Tyra-feltet herunder den nærliggende, ubemandede Tyra Sydøst-platform, som blev udvidet i 2015.
  • Se venligst faktaarket på projektets hjemmeside for en beskrivelse af genopbygningen og de nye Tyra-faciliteter

Pressemelding

X