GDF SUEZ blir ENGIE

GDF SUEZ blir ENGIE

Etter 15 år i Norge endrer GDF SUEZ navn til ENGIE.

Energilandskapet er i konstant endring, og det er vi også.

Det nye navnet er et uttrykk for selskapets ambisjon om å ta aktivt del i det grønne skiftet. Navneendringen markerer også den vellykkede fusjonen mellom Gaz de France og Suez i 2008.
I overgangen til en mer karbonfattig energimiks, har gass en nøkkelrolle. ENGIE-gruppen øker nå sin innsats for å fremme naturgass og LNG til land, kunder og industri, som en langsiktig erstatning for mer forurensende energikilder

– Hver dag leverer ENGIE E&P Norge naturgass til 1,4 millioner europeiske husholdninger fra flaggskipet vårt, Gjøa i Nordsjøen. Den totale produksjonen vår fordeler seg jevnt mellom olje og gass. Ambisjonen vår er at gassandelen fremover får en mer fremtredende rolle i vår portefølje, sier administrerende direktør Cedric Osterrieth i ENGIE E&P Norge.

Se video her
Les pressemeldingen i sin helhet her

X