Gina er onlineGina Krog er bygget ut med bunnfast produksjonsinnretning og et lagerskip for olje. Illustrasjon: Statoil ASA

Gina er online

Gina Krog i Nordsjøen begynte å produsere den 30. juni

De utvinnbare reservene på Gina Krog er 16,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 11,8 milliarder Sm3 gass og 3,2 millioner tonn NGL.
«Gina Krog er et viktig bidrag til å opprettholde en høy og lønnsom produksjon fra sokkelen,» sier Tove Francke, Oljedirektoratets underdirektør for Nordsjøen sør.
Hun berømmer også rettighetshaverne, med operatøren i spissen, for et godt gjennomført prosjekt som kom i havn til planlagt tid og kostnad.
– Det er gledelig at produksjonen fra Gina Krog er i gang, og jeg vil gratulere operatøren, rettighetshaverne og samarbeidspartnerne i leverandørindustrien. Jeg vil også takke alle de dyktige medarbeiderne som har stått på for å realisere utbyggingen. Prosjektet er levert til en kostnad som er på linje med anslaget i plan for utbygging og drift (PUD) og uten større forsinkelser. Feltet vil bidra med inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser både offshore og på land i 15-20 år, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding fra OED.
Feltet er bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning og et lagerskip for olje på 110-120 meters havdyp. Oljen eksporteres via bøyelasterskip, og gassen sendes til Sleipner A-plattformen for sluttprosessering. Gass til injeksjon blir importert fra Zeepipe 2A (Gassled).
Med dette er tre av fire felt på Utsirahøgda kommet i produksjon. Edvard Grieg startet i november 2015, mens Ivar Aasen fulgte etter i desember i fjor. Johan Sverdrup er ventet å komme i produksjon sent i 2019.
Gina Krog er tilrettelagt for å fase inn nåværende og framtidige funn i området, og skal knyttes til en planlagt felles løsning for å forsyne Utsirahøgda med kraft fra land. Den skal være på plass i 2022.
Pressemelding – NPD

Newer Post
Older Post
X